Zorgplicht voor de au pair

aupairverzekeringne zorgplicht beeldelement 1200x500

Om de kwetsbare positie van een au pair in Nederland te beschermen, hebben zowel het gastgezin als het au pair bureau een zorgplicht ten opzichte van de au pair. Zo mag de au pair verwachten dat ze weet wat van haar wordt verwacht, dat de richtlijnen van het Au pair programma worden gevolgd en dat het gezin en het bureau zich inzetten voor haar welzijn en welbevinden.

Om te voorkomen dat de au pair grote financiële risico’s loopt, is een verzekering aan te raden. Op deze manier komt een au pair immers niet in een afhankelijke positie omdat ze zelf niet de financiële middelen heeft om bijvoorbeeld naar huis te kunnen bij een calamiteit. Of dat het verkrijgen van zorg lastig wordt omdat de au pair niet het vermogen heeft om een behandeling te betalen.

Naast het voorkomen of wegnemen van financiële risico’s, maken het gastgezin en au pair bureau afspraken over de dagindeling, de vrije tijd van de au pair en wordt afgesproken hoe ze ervoor zorgen dat de au pair een fijne tijd in Nederland kan hebben. Uw au pair bureau kan u daar uiteraard alles over vertellen. Nog op zoek naar een au pair bureau die u kan helpen bij het vinden van een au pair, kijkt u dan eens naar onze partners

Erkend referent gebruiken

Iemand kan in Nederland au pair worden als hij of zij daarvoor de juiste procedure volgt en de juiste papieren heeft. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) toetst en beslist over aanvragen voor een visum of verblijfsvergunning, ook voor au pairs. De IND behandelt de aanvragen voor een au pair alleen als de bemiddeling tussen au pair en gastgezin verloopt via een erkend referent.

Verplichte verzekeringen

Iedere au pair hoopt natuurlijk op een zorgeloos verblijf in Nederland. Echter, vanaf het moment dat uw au pair vertrekt van huis, tot het moment dat ze weer terug is thuis zou haar van alles kunnen overkomen. Om te voorkomen dat de au pair te maken krijgt met financiële gevolgen van een ongeluk of