ISIS Au pair verzekering

isis_au_pair_verzekering_afsluiten

Om het verblijf van uw au pair zo zorgeloos mogelijk te laten verlopen is het belangrijk uw au pair goed te verzekeren. De ISIS Au pair verzekering heeft een aantal belangrijke dekkingen in het pakket en biedt hulp bij calamiteiten. Uiteraard gaat niemand ervan uit dat de au pair iets zal overkomen, maar het is een geruststellende gedachte dat u een verzekering heeft voor het geval uw au pair bijvoorbeeld ziek wordt, een ongeval krijgt of onverwacht terug moet keren naar het land van herkomst.

De ISIS Au pair verzekering is onderdeel van de Goudse Verzekeringen, een verzekeraar die al decennia speciale verzekeringen aanbiedt.

Welke dekking biedt de ISIS Au pair verzekering?

De ISIS Au pair verzekering biedt dekking voor risico’s die niet op andere verzekeringen zijn gedekt. Daarbij helpt de verzekering gastgezinnen te voldoen aan hun zorgplicht. Hieronder volgt een overzicht van de dekkingen binnen de ISIS Au pair verzekering. U kunt de vergoedingen ook bekijken in het Dekkingsoverzicht. 

Geneeskundige kosten

De polis start met een All-in dekking en kan worden aangepast naar Additional op het moment dat de basisverzekering is geregeld.

All-in

Een nieuwe verzekering voor een au pair die naar Nederland toe komt, wordt afgesloten met All-in dekking.

 • Dit houdt in dat de au pair is verzekerd voor spoedeisende medische zorg tijdens de reis naar Nederland, tijdens het verblijf in Nederland en tijdens de terugreis naar land van herkomst. Als de au pair onverhoopt ziek wordt of een ongeluk krijgt en daarvoor medische behandeling moet ondergaan, dan is zij verzekerd.
 • Ook de kosten die vallen onder het eigen risico van de basisverzekering, kunt u declareren bij ISIS.
 • Voor tandheelkunde geldt dat spoedeisende behandelingen verzekerd zijn tot een bepaald bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de keuze voor Standaard of Super dekking.

Au pair Verzekering aanvragen

Additional

Nadat de basisverzekering is geregeld voor de au pair kan de medische dekking van deze verzekering eventueel worden aangepast van All-in naar Additional. Veel zorg is immers al geregeld via de basisverzekering. De medische dekking wordt beperkt naar een aanvulling op de vergoedingen die de basisverzekering biedt

 • Het eigen risico van de basisverzekering (zet die dus hoog)
 • Spoedeisende medische zorg buiten Nederland die niet door de basisverzekering wordt vergoed
 • De ISIS Additional dekking biedt geen vergoeding voor tandartskosten (ook niet spoedeisende) aangezien tandartsbehandelingen ook niet door de basisverzekering worden vergoed. Indien u dekking All-in behoudt worden deze kosten wel vergoed
 • Vanaf het moment dat de Additional dekking in werking treedt, betaalt u 25% minder premie over de resterende periode (restitutie).
 • De Additional dekking start vanaf de eerstvolgende verzekeringsmaand nadat u de wijziging heeft aangevraagd. Met andere woorden, vraag die wijziging zo gauw mogelijk aan wanneer u het polisblad van de basisverzekering heeft, dan krijgt u maximale korting. De Additional dekking kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. 

Dekking wijzigen naar Additional

SOS of Buitengewone kosten

 • Dit is een dekking voor calamiteiten waarbij de au pair terug moet keren naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld wanneer haar moeder of opa levensbedreigend ziek wordt of komt te overlijden.
 • Ook wordt alles omtrent de terugkeer geregeld indien de au pair zelf komt te overlijden

Ongevallenverzekering

 • Deze dekking biedt eenmalig een uitkering indien de verzekerde door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden

Bagage

 • De au pair zal spullen meenemen naar Nederland, hier wellicht wat spullen aanschaffen en ook willen dat haar bagage verzekerd is tijdens de terugreis. Dit is geregeld met de bagagedekking

Aansprakelijkheid

 • Deze dekking is aanvullend op een eventuele gezinsaansprakelijkheidsverzekering. Wij adviseren daarom om ook een gezinsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, indien u deze nog niet heeft lopen. Hiermee is aansprakelijkheid verzekerd als de au pair een ander schade berokkent. 

Standaard of Super dekking

De ISIS Au pair verzekering biedt de keuze tussen Standaard of Super dekking.

De Super dekking biedt lagere eigen risico’s, hogere verzekerde bedragen voor bepaalde kosten en kent enkele dekkingen die de Standaard optie niet heeft. De uitgebreide lijst met vergoedingen ziet u in het dekkingsoverzicht, maar enkele belangrijke verschillen zijn:

 • er is geen eigen risico voor medische kosten. Bij de lagere dekking wordt per gebeurtenis (per aandoening) het eigen risico afgehaald van de vergoeding waar u recht op heeft.
 • hogere maximale vergoeding voor spoedeisende tandheelkundige behandelingen.
 • het maximale bedrag voor bagage is hoger bij Super dekking.
 • met Super is er ook dekking voor schade die de au pair veroorzaakt aan goederen van het gastgezin tijdens werkzaamheden.

Europa dekking of Wereld dekking

 • Als uw au pair afkomstig is uit een Europees land, dan wordt automatisch Europa dekking toegepast.
 • Komt de au pair echter van buiten Europa, dan is Werelddekking nodig. Het gaat in dit geval om het land van herkomst, het land waar de au pair naar terug zou keren in bijvoorbeeld geval van calamiteiten.
 • De Europese landen zijn niet beperkt tot de landen van de EU. In de voorwaarden vindt u een omschrijving van de landen die binnen Europa vallen.

Wat zijn de kosten van een ISIS Au pair verzekering?

Premieoverzicht per maand:

 • Europa Standaard: €28 
 • Europa Super: €34
 • Wereld Standaard: €37 
 • Wereld Super: €45

Combinatie van de basisverzekering & ISIS Au pair verzekering

 • Het verplichte eigen risico op de basisverzekering is € 385,- per jaar (2023). Wij raden u een basisverzekering met een hoog vrijwillig eigen risico (500 euro vrijwillig eigen risico) aan.
 • Door het afsluiten van een basisverzekering met een hoog vrijwillig eigen risico daalt de premie voor de verzekering aanzienlijk.
 • Omdat de ISIS Au pair verzekering in principe al loopt vanaf vertrekdatum, is hiermee het eigen risico van de basisverzekering opgevangen wat betreft de kosten voor onvoorziene spoedeisende medische kosten. U verhaalt deze kosten op de Au pair verzekering.
 • In de praktijk heeft de au pair een gratis basisverzekering (via zorgtoeslag).
 • Door het verhalen van het eigen risico op de Au pair verzekering, hoeft u ook geen last te hebben van dat hoge eigen risico.
 • De Au pair verzekering vormt zo een praktische aanvulling op de basiszorgverzekering. U kunt zelfs 25% korting krijgen als u de aanvullende (Additional) dekking wilt.

Hoe vraag ik een ISIS Au pair verzekering aan?

De ISIS Au pair verzekering dient voorafgaand aan het vertrek van de au pair vanuit het land van herkomst aangevraagd te worden. Dit kan eenvoudig digitaal via ons aanvraagformulier.

In sommige gevallen vraagt de lokale overheid om een verzekeringsverklaring alvorens de au pair haar uitreisvisum krijgt. De ISIS Au pair polis (inclusief verklaring) kan in het Engels worden opgemaakt, zodat uw au pair probleemloos kan uitreizen.

Au pair Verzekering aanvragen

 

Verzekeren als de au pair al in Nederland is

U zult merken dat alle informatie is geschreven in de veronderstelling dat de au pair nog niet in Nederland is. Het afsluiten van de Au pair verzekering kan in principe niet meer als uw au pair al in Nederland is gearriveerd. Mocht dit wel het geval zijn, houd u dan rekening met de volgende zaken:

 • uw au pair is wellicht onverzekerd. Mocht er nu iets gebeuren waardoor er kosten moeten worden gemaakt is de kans groot dat u als gastgezin de kosten moet betalen. U heeft volgens de IND immers een zorgplicht t.o.v. de au pair.
 • het is verstandig om snel te handelen. Indien de au pair niet langer dan een maand in Nederland is, kunt u het aanvraagformulier van de Au pair verzekering indienen. Op het aanvraagformulier geeft u aan of er in de periode tussen aankomst en moment van aanvraag, iets is gebeurd waar kosten voor zijn gemaakt of te verwachten zijn.
 • Let op: bestaande aandoeningen/ klachten zijn uitgesloten van dekking. Ook indien dit is ontstaan in de eerste onverzekerde periode. Eventuele nabehandelingskosten worden niet vergoed.
 • In het geval de au pair al langer dan een maand onverzekerd in Nederland is, raden we u aan met spoed contact met ons op te nemen via het contactformulier. Wij sturen u dan meer informatie over eventuele alternatieven.

Contactformulier invullen

 

Hoe maak ik gebruik van mijn ISIS Au pair verzekering (spoed/ claim)?

Alarmcentrale bij Spoed of verwachte hoge kosten     

 • Moet de au pair naar het ziekenhuis? Moeten er naar verwachting hoge kosten gemaakt worden of moet de au pair vanwege een noodsituatie terug naar het land van herkomst? Bel dan de alarmcentrale en houd het polisnummer bij de hand.
 • De alarmcentrale maakt een dossier aan van de melding, het is raadzaam om het dossiernummer te noteren zodat u daar naar kunt refereren bij toekomstig contact.
 • Het telefoonnummer van de alarmcentrale: +31 (0) 182 544 555. Dit nummer is 24 uur, 7 dagen per week beschikbaar.

Indienen van een claim op de ISIS Au pair verzekering

Volgende stap

Lees verder of maak direct gebruik van de online formulieren: