Stappenplan

aupairverzekeringen_stappenplan_1200x500_hulp_beeldelement

 

Waarschijnlijk bent u op deze website terecht gekomen omdat u binnenkort een au pair verwacht, of omdat u erover denkt een au pair in uw gezin op te nemen en nog wat wil oriënteren. Uiteraard wilt u uw au pair de best mogelijke culturele uitwisseling bezorgen en tegelijkertijd aan de Nederlandse wet- en regelgeving en uw zorgplicht voldoen. Om u hierbij te helpen heeft JoHo Insurances een stappenplan opgesteld, waarin duidelijk wordt weergegeven welke stappen er in welke fase genomen dienen te worden.

Fase 1 - Voor uw au pair vertrekt naar Nederland

Stap 1: Het aanvragen van de Au pair verzekering

 • U heeft (samen met het au pair bureau) een au pair gevonden die matcht met uw gezin. 
  • Zodra de (vermoedelijke) datum van vertrek bekend is kunt u de Au pair verzekering aanvragen. 
  • Bij voorkeur doet u de aanvraag 2 a 4 weken voordat u de polis nodig heeft. 
  • Het is in elk geval belangrijk deze verzekering aan te vragen voor de au pair vertrekt uit haar woonland, zodat ze ook tijdens haar reis goed verzekerd is.
 • Bij veel verzekeraars is het afsluiten van de verzekering voor vertrek tevens een voorwaarde, daarnaast zijn er een aantal landen waarbij de au pair bewijs van verzekering moet kunnen tonen om te mogen uitreizen. Wij raden u daarom aan de Au pair verzekering zo snel mogelijk aan te vragen. In sommige gevallen regelt het au pair bureau de Au pair verzekering namens u.
 • Zorg ervoor dat u voor het aanvragen van de verzekering de volledige namen van de au pair en haar geboortedatum bij de hand heeft.

Au pair Verzekering aanvragen

Fase 2 - Aankomst en verblijf in Nederland

Stap 1: Inschrijven Basisregistratie Personen en Immigratie- en Naturalisatie Dienst

 • Na aankomst in Nederland dient de au pair zich te registreren door zich in te schrijven op uw adres in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U maakt voor deze registratie een afspraak bij de gemeente in uw woonplaats. In het geval uw au pair uit een niet Europees land komt, dient u hieraan voorafgaand eerst een afspraak bij de IND te maken. In dat geval maakt u eerst een afspraak bij de IND en volgt de afspraak bij de gemeente.
 • Het is verstandig om tijdig contact op te nemen met de gemeente, soms is er een wachttijd. 
 • Na de registratie ontvangt de au pair een burgerservicenummer (BSN).

Stap 2: Aanvragen DigiD en openen van een bankrekening

 • Zodra de au pair haar BSN heeft ontvangen kan ze haar DigiD aanvragen, zodat de zorgtoeslag aangevraagd kan worden. De aanvraag van de DigiD kan eenvoudig via de website, waar tevens een Engelstalig stappenplan met uitleg voor de aanvraag te vinden is.
 • Voor de aanvraag van de basis zorgverzekering is een Nederlands IBAN rekeningnummer op naam van de au pair nodig. Dit betekent dat de au pair een bankrekening zal moeten openen bij een Nederlandse bank.
 • Voor het openen van een bankrekening is de verblijfsvergunning (bij niet-Europese au pairs) en het BSN noodzakelijk.

Stap 3: Aanvragen Basiszorgverzekering

 • Zodra de au pair is geregistreerd op uw adres en het BSN heeft ontvangen kan de basiszorgverzekering aangevraagd worden.
 • Let op: de basiszorgverzekering dient binnen 4 maanden na aankomst van de au pair in Nederland van start te gaan.
 • U kunt de basis zorgverzekering bij elke Nederlandse basis zorgverzekeraar afsluiten. Wij raden de basis zorgverzekering van Zorg & Zekerheid aan vanwege de lage premie, goede ervaringen (met au pairs) en groot netwerk van zorgverleners.
 • JoHo heeft voor u ook een instructie voor het aanvragen van de Zorg & Zekerheid basiszorgverzekering opgesteld.
 • Let op: Als er geen basisverzekering is geregeld binnen (de wettelijk verplichte) 4 maanden, dan vervalt bij de ISIS Au pair verzekering de dekking voor spoedeisende Corona gerelateerde kosten. Mocht u problemen ondervinden bij het regelen van de basisverzekering dan is het dus belangrijk om contact met ons op te nemen voor deze periode voorbij is

Basis Verzekering aanvragen

Stap 4: Aanvragen Zorgtoeslag

 • De zorgtoeslag is gebaseerd op het inkomen van de au pair. De au pair heeft daarom in bijna alle gevallen recht op de maximale zorgtoeslag. Dit wil zeggen dat de premie van de basiszorgverzekering volledig wordt gecompenseerd.
 • De zorgtoeslag kan worden aangevraagd met de DigiD van de au pair.
 • Bekijk de FAQ pagina voor meer informatie over de zorgtoeslag

Stap 5: Optioneel - Omzetten dekking van de au pair verzekering naar 'Additional' dekking.

 • Nadat de Nederlandse basisverzekering is geregeld kunt u de medische dekking van de Au pair verzekering aanpassen naar Additional.
 • U betaalt vanaf dat moment een lagere premie, de Additonal premie is namelijk 25% lager dan de All-in. De dekking wordt dan aanvullend op de Nederlandse basisverzekering en biedt vergoeding voor het (vrijwillig) eigen risico van de basisverzekering.
 • Na het aanpassen van de dekking van All-in naar Additional kunnen er geen tandheelkundige kosten meer worden gedeclareerd op de ISIS Au pair verzekering.

Fase 3 - Terugkeer naar het land van herkomst

Stap 1 - Stopzetten Zorgtoeslag

 • Om problemen in de toekomst te voorkomen is het belangrijk dat de au pair de zorgtoeslag stopzet bij de belastingdienst voor vertrek.
 • De au pair kan dit eenvoudig digitaal regelen via “mijn zorgtoeslag” met haar DigiD.
 • Hiermee wordt voorkomen dat de zorgtoeslag blijft doorlopen na vertrek en op een later moment terugbetaald moet worden.

Stap 2: Uitschrijven uit de Basisregistratie Personen

 • Bij de meeste gemeenten kan de uitschrijving een aantal dagen voor het daadwerkelijk vertrek van de au pair geregeld worden.
 • Het is verstandig een bewijs van uitschrijving aan te vragen.

Stap 3: Beëindigen Basiszorgverzekering

 • In de regel stopt de basiszorgverzekering automatisch na uitschrijving bij de gemeente. Het kan enkele weken duren voor die stopzetting is verwerkt. 
 • Voor de zekerheid kan een (kopie van) bewijs van uitschrijving naar de zorgverzekeraar worden verstuurd. Doet u dit pas na de datum van uitschrijving, voordat de au pair daadwerkelijk is uitgeschreven wordt de verzekering niet stopgezet. 

Stap 4: Optioneel -  Au pair verzekering stopzetten (bij vroegtijdig vertrek)

 • In de meeste gevallen zal de Au pair verzekering afgesloten zijn voor de geplande periode van verblijf en zal de datum van vertrek overeenkomen met de einddatum van de Au pair verzekering.
 • In sommige gevallen vertrekt de au pair eerder dan gepland en kan de Au pair verzekering eerder stopgezet worden.
 • De aanvraag voor het eerder stopzetten van de Au pair verzekering kan door het invullen van het wijzigingsformulier.
 • Wij zullen in dat geval contact opnemen met het Au pair bureau ter bevestiging en beoordelen of er recht is op premierestitutie voor de resterende maanden.

Stap 5: Optioneel - Au pair verzekering verlengen (bij vertraagde terugkeer)

 • Soms blijkt het niet mogelijk voor de au pair om op de geplande datum terug te keren naar het land van herkomst. Dit kan zijn vanwege reisbeperkingen, ziekte of andere omstandigheden. Het is in dat geval belangrijk de ISIS Au pair verzekering tijdig te verlengen (in ieder geval voor de verzekering stopt).
 • Indien uw au pair een basis zorgverzekering heeft, is ons advies om die door te laten lopen tot het moment dat de verblijfsvergunning van de au pair afloopt.
 • Na het eindigen van de verblijfsvergunning heeft uw au pair officieel geen recht meer op een basis zorgverzekering tenzij ze uit een land van de EU komt. Een niet-Europese au pair kan na het aflopen van de vergunning niet meer rekenen op dekking vanuit de Nederlandse basisverzekering.
 • Het is dan nog dringender om uw au pair verzekerd te laten zijn door de Au pair verzekering te verlengen met All-in dekking.
 • Indien uw au pair dus is verzekerd met een Additional dekking en geen recht meer heeft op de Nederlandse basis zorgverzekering, dient u dit bij de verlenging aan te geven en de dekking bij de verlenging om te zetten naar All-in dekking.
 • U kunt de Au pair verzekering eenvoudig verlengen door het wijzigingsformulier te gebruiken.

ISIS Au pair verzekering

Om het verblijf van uw au pair zo zorgeloos mogelijk te laten verlopen is het belangrijk uw au pair goed te verzekeren. De ISIS Au pair verzekering heeft een aantal belangrijke dekkingen in het pakket en biedt hulp bij calamiteiten. Uiteraard gaat niemand ervan uit dat de au pair iets zal overkomen

Nederlandse Basiszorgverzekering

In dit onderdeel vertellen we u graag meer over de zorgverzekeringsplicht, de risico’s van het niet afsluiten van de basiszorgverzekering én we bieden de mogelijkheid tot het afsluiten van de verzekering voor de au pair.