Aanvragen Au pair verzekering

Met het onderstaande aanvraagformulier kunt u de ISIS Au Pair Verzekering aanvragen.

De aanvrager heeft expliciet toestemming gekregen van alle betrokkenen om de ingevulde gegevens te gebruiken en te delen met JoHo Insurances en de andere betrokken partijen. In het kader van de zorgplicht en het belang van de au pair, zullen zowel het gastgezin als het au pair bureau worden geïnformeerd over deze aanvraag.

1. Wie vraagt deze verzekering aan?

Aanvrager verzekering
Toestemming van gastgezin

2. Gegevens Au pair bureau

Naam Au pair bureau
Vul hier de naam van de organisatie in, indien deze niet in de lijst staat.
Geef hier aan via welke erkende referent (Au pair bureau) de bemiddeling heeft verzorgd.

3. Gegevens verzekeringsnemer (Gastgezin)

De verzekeringsnemer is de "eigenaar" van de verzekering. De verzekeringsnemer is verantwoordelijk voor het betalen van de premie, en alleen een verzekeringsnemer mag wijzigingen en verzoeken tot beëindiging doorgeven.

Alle documenten van deze Isis Au pair verzekering worden per email naar het gastgezin gestuurd. Bij deze documenten zit altijd een Engelstalige instructie, die het gastgezin aan de au pair kan overhandigen.

Geslacht

4. Gegevens au pair

Geslacht

5. Reisgegevens au pair

De ingangsdatum van de au pair verzekering moet de dag van vertrek van au pair uit eigen land zijn.
Is de au pair al vertrokken uit het thuisland?
Aanvullende vragen indien au pair al vertrokken is uit het thuisland
Komt de au pair over van een ander gastgezin in Nederland (rematch)?

Aanvullende polisvoorwaarden

  • In principe is het niet mogelijk om een au pair verzekering af te sluiten wanneer de au pair al in Nederland is. De ISIS au pair verzekering maakt het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden toch de verzekering af te sluiten.
  • De belangrijkste aanvullende voorwaarden bij afsluiten wanneer de au pair al in Nederland is:
    • De verzekering gaat per direct in
    • Bestaande aandoeningen/ klachten zijn uitgesloten van dekking, Ook indien dit is ontstaan terwijl de au pair al in Nederland was, maar voorafgaande aan de ingangsdatum van de verzekering. Eventuele nabehandelingskosten worden niet vergoed.
Had uw au pair al een au pair verzekering via het vorige gastgezin?

6. Gewenste dekking ISIS au pair verzekering

Gewenste dekking
Heeft uw au pair al een basisverzekering?
Wilt u de verzekering aanvragen met All-in of Additional dekking?
Slechts één bestand. 10 MB limiet. Toegestane types: jpg, jpeg, pdf.

7. SEPA Incasso-machtiging

De premie voor de verzekerde periode, hierboven ingevuld, zal in één incasso worden voldaan.

Gegevens incassant
JoHo
Stationsweg 2D
2312 AV Leiden, Nederland
Incassant ID: NL25ZZZ280766440000

8. Slotvragen

Bent u of een andere belanghebbende in de afgelopen 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie?
Heeft een verzekeraar u of een andere belanghebbende ooit een verzekering geweigerd of opgezegd?
Heeft u of een andere belanghebbende in de afgelopen 5 jaar meer dan 3 schades geleden of veroorzaakt bij gebeurtenissen die vallen onder de verzekering die u heeft aangevraagd?

9. Akkoord voorwaarden en toesturen per email

Ik ontvang de informatie (behorend bij deze verzekering) per email graag in de volgende taal

NIet vergeten

Vergeet niet de basisverzekering te regelen binnen 4 maanden nadat de au pair in Nederland is aangekomen

De au pair verzekering geeft dekking voor Corona gerelateerde kosten, mits binnen de wettelijke termijn van 4 maanden een bassizorgverzekering is geregeld. Wij sturen u hierover aanvullende informatie met het toesturen van het polisblad van de aangevraagde ISIS Au pair verzekering.