Nederlandse Basiszorgverzekering

aupariverzekeringne_!200x500

Nederland kent, net als veel andere landen in Europa, een nationaal stelsel om zorg voor alle inwoners te regelen. In Nederland gaat dit gepaard met een verplichte zorgverzekering; de basiszorgverzekering. De verplichting is geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en geldt ook voor au pairs.

In dit onderdeel vertellen we u graag meer over de zorgverzekeringsplicht, de risico’s van het niet afsluiten van de basiszorgverzekering én we bieden de mogelijkheid tot het afsluiten van de verzekering voor de au pair.

Wat is de door JoHo aanbevolen basis zorgverzekering?

Er zijn tal van aanbieders, welke verzekering of verzekeraar kiest u? JoHo beveelt de basis zorgverzekering van Zorg&Zekerheid aan. De verzekering van Zorg&Zekerheid kent een aantal voordelen waardoor we juist deze verzekering aanraden. 

Lage premie

 • Als wordt gekozen voor het maximale vrijwillige eigen risico, is de premie laag. In de regel lager dan de zorgtoeslag waardoor de kosten voor de au pair minimaal zijn. 

Groot netwerk van zorgverleners.

 • Als de au pair medische zorg nodig heeft, is het niet prettig wanneer zij lang moet reizen om gebruik te kunnen maken van een zorgverlener die een contract heeft met de zorgverzekeraar.
 • Zorg&Zekerheid heeft een uitgebreid netwerk van zorgverleners, die bovendien eenvoudig kunnen worden opgezocht op de website van Zorg&Zekerheid. 

Goede ervaring met beoordeling van aanvragen van au pairs. 

 • Het beleid van zorgverzekeraars is verschillend als het gaat om behandelen van nieuwe aanvragen.
 • De ruime ervaring met aanvragen van au pairs maakt dat de afhandeling hiervan bij Zorg&Zekerheid soepel verloopt.

Premie Zorg & Zekerheid

 • Kies voor het maximale eigen risico.
 • Voor au pairs die zich inschrijven in de BRP vanaf 01-01-2024 kan onderstaande knop worden gebruikt 
 • De module berekent vanaf medio november 2023, alleen nog de premie geldend vanaf 1 januari 2024 
 • Veel gezinnen en au pairs gebruiken onze Instructie voor het online aanvragen van de verzekering. Hier vindt u de instructie in het Nederlands. Hij is ook beschikbaar in het Engels.  

Z&Z Zorgverzekering aanvragen

Polis aanvragen startend in 2023?

Wilt u (voor 1 januari 2024) een basisverzekering aanvragen voor een au pair die is ingeschreven in 2023? Dan dient u telefonisch contact op te nemen met Zorg & Zekerheid. 

Ze zijn bereikbaar op 071-5825825, van maandag t/m vrijdag 08.00 tot 18.00 uur. Er zijn ook adviseurs aanwezig die hulp kunnen bieden in het Engels. Houd BSN en de gekozen dekking paraat wanneer u belt. Het einde van het jaar is jaarlijks een drukke periode, houd u dus rekening met een wachttijd die langer kan zijn dan normaal.

Wat is verzekerd met een basiszorgverzekering?

De inhoud van de basis zorgverzekering wordt bepaald door de overheid. Deze vergoedingen moeten minimaal in de basisverzekering zitten die een verzekeraar aanbiedt.

De zogenoemde budgetpolissen kennen geen beperkte dekking maar beperken vaak de zorgverleners waar iemand gebruik van kan maken. In dat geval moet iemand gebruik maken van de artsen en ziekenhuizen in het netwerk van de verzekeraar. Ook kan er sprake zijn van een “zorgplafond” wat inhoudt dat een ziekenhuis en zorgverzekeraar een budget afspreken. Het ziekenhuis mag verzekerden behandelen en de kosten indienen bij de verzekeraar tot een bepaald bedrag per jaar.

De basis zorgverzekering kent vergoeding voor o.a. de volgende vormen van zorg: huisarts, specialistische hulp in een ziekenhuis, geneesmiddelen, zorg buiten Nederland tot het Nederlands tarief en medisch onderzoek.

Voor meer inzage in de vergoedingen van de zorgverzekeraar die wij aanbevelen, kijkt u hier

Is een basiszorgverzekering verplicht voor een au pair?

Het antwoord op deze vraag is ja. Een au pair in Nederland is verplicht een basiszorgverzekering te hebben. Hier zijn enkele redenen voor; de au pair is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en vrijwel iedereen die is ingeschreven en in Nederland woont is verplicht een basiszorgverzekering te hebben. Daarnaast zijn de verschillende componenten van een arbeidsrelatie aanwezig waaronder toezicht op werkzaamheden, vergoeding en machtsverhouding tussen gastgezin en de au pair. Dit maakt dat een au pair in Nederland verzekerd is voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Iemand die Wlz verzekerd is, dient een Nederlandse basiszorgverzekering te hebben.

Ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) besteedt op hun website aandacht aan de verzekeringsplicht en noemt de basiszorgverzekering als één van de dingen die geregeld moeten worden voor de au pair.

De instantie die in de gaten houdt of een au pair zich houdt aan deze verplichting, is het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Als het CAK opmerkt dat iemand in de BRP is ingeschreven maar geen basiszorgverzekering heeft, dan sturen zij een brief. Dit geldt ook voor au pairs die wel zijn ingeschreven maar geen basiszorgverzekering hebben. In dat geval krijgt de au pair dus een brief waarin zij wordt opgeroepen om een basiszorgverzekering te regelen. Doet de au pair dit niet binnen de (in de brief) gestelde termijn, dan krijgt de au pair een boete.

Moet de au pair ook een aanvullende verzekering afsluiten?

De au pair kan bij het aanvragen van de basiszorgverzekering ook kiezen voor het aanvragen van een aanvullende verzekering en/of een tandartsverzekering. Dit is zeker niet verplicht maar het kan handig zijn om hiervoor te kiezen als al duidelijk is of wordt verwacht dat de au pair gebruik zal maken van zorg die niet wordt vergoed door de basiszorgverzekering. Denk aan fysiotherapie of alternatieve geneeswijze.

Hoewel wij het afsluiten van een aanvullende verzekering niet direct aanbevelen, is dit wel de overweging waard in het geval de au pair gebruik zorg nodig heeft die buiten het basispakket valt.

Wanneer kan de basisverzekering worden aangevraagd?

De basisverzekering kan worden aangevraagd wanneer de au pair is ingeschreven in de BRP. Vaak moet de au pair eerst nog naar de IND voordat de inschrijving in de BRP kan worden gedaan. Na het inschrijven bij de gemeente, krijgt de au pair een burgerservicenummer (BSN) welke nodig is bij het aanvragen van de basiszorgverzekering. Het is van belang dat de aanvraag wordt gedaan binnen vier maanden nadat de au pair in Nederland is aangekomen. De verzekering start dan met terugwerkende kracht, in de regel vanaf de dag van inschrijving. 

Hoe en waar kan ik de basiszorgverzekering aanvragen?

De verzekering van Zorg&Zekerheid vraagt u aan op de website van de verzekeraar. Daarvoor gebruikt u onderstaande button. We hebben voor u ook een invulinstructie in zowel het Nederlands als het Engels opgesteld. 

Z&Z Zorgverzekering aanvragen

De verzekering is voor de au pair en uiteraard mag zij de verzekering zelf aanvragen. Bij het aanvragen van de verzekering houd u bij de hand: 

 • Persoonlijke gegevens van de au pair zoals geboortedatum en de BSN. 
 • Het adres in Nederland waar zij is ingeschreven (adres van het gastgezin) 
 • De datum van inschrijving in de BRP, bij de gemeente 
 • Rekeningnummer (IBAN) van een Nederlandse bank voor de betaling

Verplichte verzekeringen

Iedere au pair hoopt natuurlijk op een zorgeloos verblijf in Nederland. Echter, vanaf het moment dat uw au pair vertrekt van huis, tot het moment dat ze weer terug is thuis zou haar van alles kunnen overkomen. Om te voorkomen dat de au pair te maken krijgt met financiële gevolgen van een ongeluk of