Erkend referent gebruiken

Aupairverzekeringen_erkend_referent_beeldelement_1200x500

Erkend referent bemiddelt

Iemand kan in Nederland au pair worden als hij of zij daarvoor de juiste procedure volgt en de juiste papieren heeft. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) toetst en beslist over aanvragen voor een visum of verblijfsvergunning, ook voor au pairs. De IND behandelt de aanvragen voor een au pair alleen als de bemiddeling tussen au pair en gastgezin verloopt via een erkend referent. De IND heeft een aantal organisaties in Nederland erkent om als referent te fungeren en zij mogen dan ook de bemiddeling doen. Alleen dan is iemand officieel au pair. 

Een erkend referent dient dus ook te bemiddelen voor een au pair die woont in Europa. Zou dat niet gebeuren dan is iemand niet officieel au pair; er is immers niet voldaan aan de voorwaarden van het Au pair programma.

Wilt u meer weten over de voorwaarden die de IND stelt, dan verwijzen we u naar de website van de IND. Maar uw au pair bureau kan u hier ook alles over vertellen. Bent u op zoek naar een au pair bureau, dan kunt u ook kijken naar onze partners.

Samenwerken

Wat betreft au pairs, vooral degene die naar Nederland toekomen, werken wij met veel au pair bureaus samen. Op deze manier proberen we te waarborgen dat iedere au pair die naar Nederland reist, goed verzekerd is gedurende de reis en het verblijf in Nederland.