Verplichte verzekeringen

Aupairverzekering_verplicht_Verzekeren_1200x500

Iedere au pair hoopt natuurlijk op een zorgeloos verblijf in Nederland. Echter, vanaf het moment dat uw au pair vertrekt van huis, tot het moment dat ze weer terug is thuis zou haar van alles kunnen overkomen. Om te voorkomen dat de au pair te maken krijgt met financiële gevolgen van een ongeluk of ziekte, zijn er afspraken over verzekeringen voor en ten behoeve van een au pair.

Wlz en Basiszorgverzekering

Wettelijk gezien is iedere au pair in Nederland (dus ongeacht het land van herkomst) verplicht om een Nederlandse basiszorgverzekering te hebben. Dit is geen speciale au pair verzekering maar de basis zorgverzekering zoals u zelf ongetwijfeld ook heeft. 

De verplichting om een basiszorgverzekering te hebben komt voort uit het feit dat de au pair Wlz-verzekerd is. Wlz staat voor Wet Langdurige Zorg. De Wlz verzekering is geen verzekering die u aanvraagt, deze ontstaat  van rechtswege, met andere woorden; als iemand voldoet aan de voorwaarden, is iemand Wlz verzekerd zonder dat het individu daar actie voor onderneemt. 

Dit geldt ook voor een au pair. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is dé autoriteit in Nederland die bepaalt wie Wlz verzekerd is. Op de website schrijft de SVB:

U werkt als au pair: Werkt u als au pair in Nederland en ontvangt u een vergoeding en kost en inwoning? Dan bent u verzekerd voor de Wlz.” (website SVB)

De verzekeringsplicht geldt voor de au pair, dus voor haar persoonlijk. Zij heeft deze verplichting omdat een au pair in Nederland woont en werkt. Hoewel het hoofddoel van de au pair natuurlijk de culturele uitwisseling is, worden haar werkzaamheden wel als werk gezien m.b.t. de Wlz.

Verzekering voor calamiteiten

Bij een verzekering voor calamiteiten moet u denken aan nare situaties zoals het overlijden van de au pair. Dat gebeurt gelukkig niet vaak maar in de loop der jaren is het een aantal keer voorgevallen. Op zo’n vervelend en hectisch moment is het prettig om geholpen te worden door een organisatie die regelt dat het lichaam in een mortuarium blijft, dat het vervoer wordt geregeld naar het land van herkomst (net als de benodigde papieren voor dit vervoer) en dat de kosten worden betaald. Een verzekering voor deze vorm van repatriëring is ook een vereiste voor het visum.

Beide verzekeringen bieden wij aan.

ISIS au pair Verzekering

Basiszorgverzekering

Is de Au pair verzekering verplicht?

Wettelijk gezien is het in Nederland verplicht voor de au pair om de Nederlandse basiszorgverzekering af te sluiten. Dit geldt niet voor de speciale au pair verzekering. Wel raden wij u aan om een ISIS au pair verzekering af te sluiten voor de au pair en bovendien stellen diverse au pair bureaus het hebben van de au pair verzekering verplicht.

Hieronder leggen we graag uit waarom deze au pair verzekering aan te raden is.

Belangrijke aspecten van de ISIS Au pair verzekering:

  • U voldoet hiermee, voor een deel, aan uw zorgplicht 
  • Om zo min mogelijk kosten te maken is de combinatie basisverzekering en ISIS au pair verzekering ideaal. 
  • Er is dekking vanaf het moment dat de au pair naar Nederland afreist én tijdens de reis terug naar huis
  • De au pair kan ook tijdens vakanties gebruik maken van de (aanvullende) medische dekking
  • De au pair is verzekerd voor calamiteiten (zoals een ongeval en overlijden). De verzekeraar regelt dan de terugkeer van de au pair en betaalt de gemaakte kosten.
  • De au pair is verzekerd voor spoedeisende tandheelkundige kosten bij All-in dekking
  • De au pair is verzekerd voor particuliere aansprakelijkheid.
  • De verzekering biedt int tegenstelling tot andere verzekeringen voor deze doelgroep ook tijdelijk dekking voor (spoedeisende) Corona gerelateerde kosten 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact met ons op.  

Contactformulier

ISIS Au pair verzekering

Om het verblijf van uw au pair zo zorgeloos mogelijk te laten verlopen is het belangrijk uw au pair goed te verzekeren. De ISIS Au pair verzekering heeft een aantal belangrijke dekkingen in het pakket en biedt hulp bij calamiteiten. Uiteraard gaat niemand ervan uit dat de au pair iets zal overkomen

Nederlandse Basiszorgverzekering

In dit onderdeel vertellen we u graag meer over de zorgverzekeringsplicht, de risico’s van het niet afsluiten van de basiszorgverzekering én we bieden de mogelijkheid tot het afsluiten van de verzekering voor de au pair.