Contact

Noodsituaties & Alarmcentrale

  • Is er sprake van een noodgeval? Voor (medische) noodhulp neem direct telefonisch contact op met de alarmcentrale van de verzekeraar.
  • Het telefoonnummer van de Goudse alarmcentrale: +31 (0) 182 544 555 en is 24/7 bereikbaar
  • Voor schademeldingen en claims indienen, zie de pagina met vragen en antwoorden over Schade melden

Aanvragen van een nieuwe verzekering

Online contact voor advies, vragen of wijzigingen

  • Voor advies over een nieuwe verzekering en vragen of wijzigingen van een lopende verzekering kan het onderstaande formulier gebruikt worden

Telefonisch contact

Contactformulier

Ik vul dit formulier in als:
Naam Au pair bureau
Vul hier de naam van de organisatie in, indien deze niet in de lijst staat.
Heeft u momenteel een Au pair verzekering via JoHo Insurances?

Vragen over of wijzigen van de au pair verzekering

Ik zou graag:

Met de overstap van 'All in' naar 'Addtional' is er dekking voor:

  • het eigen risico van de basisverzekering
  • spoedeisende medische zorg buiten Nederland die niet door de basisverzekering worden vergoed

Let op dat de ISIS Au pair polis met Additional, geen vergoeding meer biedt voor spoedeisende tandheelkundige kosten.

U bespaart vanaf dat moment 25% op de ISIS Au pair premie. Voor de terugbetaling van de premie gebruiken we het rekeningnummer waarvan de premie is ontvangen.

U wilt uw ISIS Au pair verzekering eerder laten beëindigen. Dit omdat de au pair is vertrokken of om een andere reden niet langer onder uw verantwoordelijkheid valt. In het kader van de zorgplicht, moeten we dit zorgvuldig afhandelen.

Indien u de verzekering wilt laten stoppen vanaf een datum in de toekomst (de au pair is nog niet weg) zullen we uw verzoek pas verwerken na die opgegeven datum.

Wij zullen het au pair bureau vragen om te bevestigen dat de au pair is vertrokken uit Nederland zodat de verzekering, conform voorwaarden, kan worden stopgezet.

Voorwaarden voor premierestitutie (artikel 3.5 van de voorwaarden) zijn:

  • De originele verzekering moet minimaal voor 1 maand zijn afgesloten, over de eerste maand wordt geen premierestitutie gegeven.
  • De verzekerde moet meer dan 1 maand eerder dan gepland, teruggekeerd zijn naar het eigen land of naar een ander gezin vertrokken zijn.

Restitutie wordt alleen per volledige maand uitgekeerd. Het bedrag wordt teruggestort naar het rekeningnummer zoals aangegeven bij de aanvraag van de verzekering.

De startdatum van de verzekering moet hetzelfde zijn als de datum waarop de au pair vertrekt uit het woonland. JoHo past de einddatum ook aan zodat de verzekerde duur (aantal maanden) gelijk blijft aan de originele aanvraag.

Slechts één bestand. 10 MB limiet. Toegestane types: jpg, jpeg, pdf.
Betrokken au pair bureau
Vul hier de naam van de organisatie in, indien deze niet in de lijst staat.

Gegevens incassant
JoHo
Stationsweg 2D
2312 AV Leiden, Nederland
Incassant ID: NL25ZZZ280766440000