Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances is onderdeel van JoHo en houdt zich voornamelijk bezig met internationale verzekeringen. Wij hebben gedurende de jaren veel kennis en ervaring opgedaan en gebruiken deze kennis om mensen te adviseren over verzekeringen.

We zijn onderdeel van de BONAPA, de Nederlandse Au pair branche organisatie die veel au pair bemiddelingsbureaus vertegenwoordigt.

Alle klanten die via ons een verzekering regelen kunnen na het afsluiten van de verzekering, van onze diensten gebruik blijven maken.

OOM Studeren in Nederland

OOM Studeren in Nederland verzekering

Online aanvragen

Schade indienen; lees hier hoe dit werkt.

Alarmcentrale bellen in noodgevallen. Bel +31 (0)70 353 21 35. Dit kan 24/7.

Restitutie aanvragen is mogelijk, door online in te loggen op "Mijn OOM".

Ga direct naar:

 • Van welke vergoedingen kunnen au pair en gezin gebruik maken? 
 • Documenten
 • Voor wie is de verzekering bedoeld?
 • Welke dekking kiezen? 
 • Waar is de verzekering geldig? 
 • Wat is niet verzekerd? 

Van welke vergoedingen kunnen au pair en gezin gebruik maken?

Medische kosten in Nederland. De au pair zou ziek kunnen worden gedurende het verblijf buiten haar woonland. Zowel tijdens de reis naar Nederland, maar ook als zij (of hij) in Nederland is. Een verzekering voor medische kosten voorkomt dat het een financieel probleem is als de au pair medische behandeling moet ondergaan. Er is een keuze tussen Standaard of UItgebreide dekking.

SOS kosten. Denkt u hierbij aan de kosten voor medische evacuatie of opsporing en redding. Maar ook in het geval de au pair overlijdt regelt de verzekeraar voor u de terugkeer van het stoffelijk overschot en worden de kosten daarvoor vergoed.

In het Schadepakket:

Ongevallenverzekering. Dit onderdeel regelt een eenmalige uitkering na een ongeval. De verzekering zal een bedrag bieden op het moment dat de au pair, door een ongeval, blijvend invalide raakt of de verzekeraar keert een bedrag uit aan de nabestaanden als de au pair overlijdt. Als er geen sprake is van een ongeval wordt er niet vergoed door de verzekeraar.

Inboedelverzekering. Hiermee zijn de spullen van de au pair verzekerd wanneer deze op het adres van het gastgezin zijn. De inboedelverzekering biedt geen dekking voor spullen buiten de woning.

Aansprakelijkheid. Stel dat de au pair een ander schade berokkent, dan kan zij hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De verzekeraar dekt de financiële gevolgen hiervan.

Reisbagage. Dit is een dekking voor de spullen die de au pair met zich meeneemt naar Nederland. De bagage is hiermee verzekerd voor diefstal, verlies of beschadiging.

Rechtsbijstand. Hiermee kan de au pair gebruik maken van juridische hulp. De verzekering geldt voor bepaalde juridische conflicten, in de voorwaarden zijn deze conflicten omschreven.

Documenten

Studeren in Nederland dekkingsoverzicht

Uitgebreide voorwaarden

Voor wie is de verzekering bedoeld?

De verzekering is bedoeld voor buitenlandse au pairs (en studenten) in Nederland. De maximale leeftijd is 29 jaar, wat betekent dat de verzekering kan worden aangevraagd zolang iemand niet ouder is dan 29 jaar. De au pair kan maximaal 5 jaar verzekerd zijn.

Welke dekking kiezen?

Er zijn 3 modules in het pakket, namelijk Ziektekosten (incl SOS), Tandarts en Schadepakket. In het schadepakket zitten de volgende verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen, reisbagage, inboedel en rechtsbijstand.

Het is raadzaam om de Ziektekostenverzekering af te sluiten zodat de au pair vanaf vertrek verzekerd is voor onvoorziene medische behandelingen. Ook de periode dat de au pair in Nederland is en nog geen basisverzekering heeft is op die manier verzekerd. De ziektekostenverzekering biedt ook dekking als de au pair buiten Nederland op reis is. De ziektekostenverzekering kent 2 opties namelijk Standaard en Uitgebreid. In het dekkingsoverzicht ziet u de verschillen tussen deze dekkingen. Ook moet u kiezen tussen een eigen risico van €150 of €0 per jaar. Als er een Nederlandse basisverzekering is geregeld kan een korting worden gegeven op de ziektekostenverzekering van OOM. In dat geval biedt deze verzekering een aanvullende dekking, op de Nederlandse basisverzekering.

De Tandarts verzekering biedt een dekking tot €350,- per jaar en kan worden aangevraagd voor mensen van 18 jaar en ouder. Deze module kan alleen in combinatie met de Ziektekostenverzekering worden afgesloten.

Het is mogelijk om alleen het Schadepakket af te sluiten maar dan is er dus geen dekking voor ziektekosten tot de basisverzekering is geregeld én de au pair is niet volledig verzekerd tijdens reizen buiten Nederland. De SOS verzekering is wel onderdeel van het Schadepakket.

Waar is de verzekering geldig?

De ziektekostenverzekering biedt wereldwijd dekking met een maximum van 50 dagen buiten Nederland. Is een reis naar USA gepland, dan moet een extra premie worden betaald anders is er geen dekking.

Wat is niet verzekerd? 

 • kosten in verband met zwangerschap
 • kosten voor preventieve zorg, chiropractor of manueel therapeut
 • drugs en alcohhol misbruik
 • onzorgvuldigheid
 • geld en kaarten als telefoonkaarten, betaalpassen en OV-Chipkaarten.

Zie de voorwaarden voor de complete lijst van kosten die niet verzekerd zijn.

 

Contact

JoHo Insurances

Hoofdkantoor

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
Tel: +31 88 3214563 
E-mail: aupair@joho.org

Ons kantoor