Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances is onderdeel van JoHo en houdt zich voornamelijk bezig met internationale verzekeringen. Wij hebben gedurende de jaren veel kennis en ervaring opgedaan en gebruiken deze kennis om mensen te adviseren over verzekeringen.

We zijn onderdeel van de BONAPA, de Nederlandse Au pair branche organisatie die veel au pair bemiddelingsbureaus vertegenwoordigt.

Alle klanten die via ons een verzekering regelen kunnen na het afsluiten van de verzekering, van onze diensten gebruik blijven maken.

ISIS Au pair verzekering

ISIS Au pair verzekering

De Isis Au Pair verzekering verzekert de risico's voor au pairs die niet op andere verzekeringen zijn gedekt. De verzekering helpt gastgezinnen aan hun zorgplicht richting au pairs te voldoen. Er is onder meer dekking in de volgende situaties:

 • Spoedeisende medische kosten vanaf het moment van vertrek tot aan thuiskomst. Zodra de basiszorgverzekering is geregeld is er onder meer aanvullend dekking voor kosten van het eigen risico, tandheelkunde en voor repatriëring naar het thuisland na een ernstige ziekte, zwaar ongeval of overlijden.
 • Overlijden -Het regelen van alle administratieve vereisten, overkomst familie en het vergoeden van transportkosten.
 • Vervoerskosten voor de au pair na overlijden van naaste familie in het thuisland.
 • Diefstal van reisbagage.
 • Schade aan derden - particuliere aansprakelijkheid, aanvullend op de gezinsaansprakelijkheidsverzekering.

Voor wie is de ISIS Au pair verzekering bedoeld?

Voor buitenlandse au pairs die deelnemen aan de culturele uitwisseling en als au pair werken in Nederland. De verzekering wordt aangevraagd door het Nederlandse gastgezin of au pair bureau. Daarbij is van belang dat de au pair:

 • woont bij het gastgezin
 • niet ouder is dan 30 jaar bij het afsluiten van de verzekering (indien ouder dan 30 jaar vraag naar alternatieve mogelijkheden)

Het coronavirus en de ISIS Au pair verzekering

Op deze pagina vindt u informatie omtrent de ISIS Au pair verzekering en het Coronavirus.

 

Vraag ISIS Au pair verzekering aan

 

Een overzicht van de dekkingen binnen de Au pair verzekering:

1. Geneeskundige kosten
Er zijn 2 dekkingen mogelijk. De polis start met een All-in dekking en kan worden aangepast naar Additional op het moment dat de basisverzekering is geregeld.

All-in
Een nieuwe verzekering voor een au pair die naar Nederland toe komt, wordt afgesloten met All-in dekking. Dit houdt in dat de au pair is verzekerd voor spoedeisende medische zorg tijdens de reis naar Nederland, tijdens het verblijf in Nederland en tijdens de terugreis naar land van herkomst. Als de au pair onverhoopt ziek wordt of een ongeluk heeft en daarvoor medische behandeling moet ondergaan, dan is zij verzekerd. Ook de kosten die vallen onder het eigen risico van de basisverzekering, kunt u declareren bij ISIS. Voor tandheelkunde geldt dat spoedeisende behandelingen verzekerd zijn tot een bepaald bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de keuze voor Standaard of Super dekking.

Additional
Nadat de basisverzekering is geregeld voor de au pair kan de medische dekking van deze verzekering eventueel worden aangepast van All-in naar Additional. Veel zorg is immers al geregeld via de basisverzekering. De medische dekking wordt beperkt naar een aanvulling op de vergoedingen die de basisverzekering biedt

 • Het eigen risico van de basisverzekering (zet die dus hoog)
 • Spoedeisende medische zorg buiten Nederland die niet door de basisverzekering worden vergoed
 • De ISIS Additional dekking biedt geen vergoeding voor tandartskosten (ook niet spoedeisende) aangezien tandartsbehandelingen ook niet door de basisverzekering worden vergoed. Indien u dekking All-in behoudt worden deze kosten wel vergoed
 • Vanaf het moment dat de Additional dekking in werking treedt, betaalt u 25% minder premie over de resterende periode

Op deze pagina kunt u een verzoek indienen om de All-in dekking aan te passen naar de Additional dekking, indien u dat wilt en de basiszorgverzekering reeds is geregeld.

 

2. SOS of Buitengewone kosten
Dit is een dekking voor calamiteiten waarbij de au pair terug moet keren naar land van herkomst. Bijvoorbeeld wanneer haar moeder of opa levensbedreigend ziek wordt of komt te overlijden. Ook alles omtrent de terugkeer geregeld indien de au pair zelf komt te overlijden

 

3. Ongevallenverzekering
Deze dekking biedt éénmalig een uitkering indien de verzekerde door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden

 

4. Bagage
De au pair zal spullen meenemen naar Nederland, hier wellicht wat spullen aanschaffen en ook willen dat haar bagage verzekerd is tijdens de terugreis. Dit is geregeld met de bagagedekking

 

5. Aansprakelijkheid
Deze dekking is aanvullend op een eventuele gezinsaansprakelijkheidsverzekering. Wij adviseren daarom om ook een gezinsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, indien u die nog niet heeft lopen.

 


Documenten

 


FAQ - Veel gestelde vragen

 

Standaard of Super dekking kiezen?

U kunt meebeslissen hoe de au pair verzekerd is door te kiezen tussen Standaard en Super. De Super dekking biedt uiteraard lagere eigen risico’s, hogere verzekerde bedragen voor bepaalde kosten en kent enkele dekkingen die de Standaard optie niet heeft. De uitgebreide lijst met vergoedingen ziet u in het dekkingsoverzicht, maar enkele belangrijke verschillen zijn:

 • er is geen eigen risico voor medische kosten. Bij de lagere dekking wordt per gebeurtenis (per aandoening) het eigen risico afgehaald van de vergoeding waar u recht op heeft.
 • hogere maximale vergoeding voor spoedeisende tandheelkundige behandelingen.
 • het maximale bedrag voor bagage is hoger bij Super.
 • met Super is er ook dekking voor schade die de au pair veroorzaakt aan goederen van het gastgezin, tijdens werkzaamheden.

Europa dekking of Wereld dekking nodig?

Als uw au pair komt uit een Europees land, dan kunt u kiezen voor Europa dekking. Komt de au pair echter van buiten Europa, dan is Wereld dekking nodig. De Europese landen zijn niet beperkt tot de landen van de EU. In de voorwaarden vindt u een omschrijving van de landen die binnen Europa vallen.

Wat is niet verzekerd?

 • geld (zowel contant als digitaal), creditcards, betaalpassen zijn niet verzekerd.
 • heeft u Additional dekking, dan zijn tandheelkundige kosten niet verzekerd omdat deze ook niet verzekerd zijn met de Nederlandse basis zorgverzekering.
 • aansprakelijkheid tijdens het besturen van een motorvoertuig. Een voorbeeld om het te verhelderen; de au pair rijdt in een auto of op een brommer en rijdt tegen iemand aan die daardoor schade heeft. Dit dient verzekerd te zijn middels de verzekering op het motorvoertuig. Zou de schade zijn ontstaan terwijl de au pair op de fiets zat én zij is aansprakelijk, dan kunnen de kosten wel worden ingediend bij de verzekeraar.
 • medische kosten die te voorzien waren of kunnen wachten tot terugkeer naar land van herkomst of te maken hebben met een aandoening die de al au pair had voor zij naar Nederland toe kwam. Tenzij deze kosten onderdeel zijn van het eigen risico van de Nederlandse basisverzekering.

Waar staat ISIS voor?

ISIS staat voor International Student Insurance Services en is een merknaam van de Goudse verzekeringen die al wordt gebruikt sinds 1952. Destijds werd het opgericht voor het aanbieden van verzekeringen voor mensen met avontuurlijke reizen zoals een wereldreis, working holiday of een langdurige stage buiten Nederland. Inmiddels is het aanbod uitgebreid en kunnen ook mensen die een reis naar Nederland maken gebruik maken van een ISIS verzekering. Voor de au pairs heeft ISIS een Au pair verzekering. Dit pakket met diverse onderdelen, waaronder geneeskundige kosten, aansprakelijkheid en bagage, biedt dekking voor een buitenlandse au pair die deelneemt aan het culturele uitwisselingsprogramma in Nederland.

Hoe lang mag de polis lopen?

In eerste instantie kan de polis worden afgesloten voor 12 maanden. Daarna mag de verzekering nog worden verlengd tot maximaal 24 maanden in totaal.

Onze au pair gaat naar een ander gastgezin, hoe regelen we die overstap m.b.t. de verzekering?

Het nieuwe gastgezin kan een nieuwe ISIS Au pair verzekering aanvragen via onze website. Het is niet mogelijk om de verzekeringsnemer te wijzigen op de polis. Als u geen nieuwe au pair verwacht, dan kunt u de huidige verzekering allicht stopzetten en het nieuwe gezin moet zelf een nieuwe verzekering regelen. Zie informatie voor het eerder beëindigen van de au pair verzekering.

Onze huidige au pair gaat weg, we verwachten een nieuwe au pair. Kunnen we de nieuwe au pair verzekeren op de polis?

Ja, dit is mogelijk. U mag het verzoek indienen om de verzekerde op de polis aan te passen. We vragen u dan om een bewijs dat de huidige au pair vertrekt/ is vertrokken en hebben de gegevens nodig van de nieuwe au pair. Informatie over het aanpassen van de verzekerde op de polis.

Krijgen we een pasje van de verzekering?

Nee, er worden geen pasjes gemaakt. Het polisblad, dat wij u per email sturen, is het verzekeringsbewijs dat ook gebruikt kan worden voor de IND.

Kan ik per maand betalen?

Dit is helaas niet mogelijk. Voor de periode dat u de verzekering aanvraagt, dient ook betaald te worden. U kunt uiteraard wel per maand verlengen, maar het is wel uw eigen verantwoordelijkheid dat u op tijd die verlenging aanvraagt.

De huisarts kan de au pair niet vinden in het systeem, is er iets mis met de verzekering?

Nee, dit is geen indicatie dat er iets mis is met de verzekering. De ISIS Au pair verzekering is een reisverzekering voor buitenlandse au pairs in Nederland. De huisarts (en andere zorgverleners zoals ziekenhuizen) kan in het systeem alleen traceren wie een Nederlandse basiszorgverzekering heeft. Het is volledig normaal dat de ISIS Au pair verzekering niet te vinden is in dat nationale systeem.

Nu direct regelen:

 • Wilt u de ISIS Au pair verzekering aanvragen? Gaat u dan naar het aanvraagformulier.
  (Doe dit voor de au pair vertrekt uit het land van herkomst!)
 • Wilt u de basiszorgverzekering van Zorg & Zekerheid regelen voor uw au pair? Gebruikt u dan deze pagina voor toelichting en aanvragen
 • Vraag nu vrijblijvend onze brochure aan met informatie over verzekeringen en wetgeving rondom au pairs in Nederland.

Contact

JoHo Insurances

Hoofdkantoor

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
Tel: +31 88 3214563 
E-mail: aupair@joho.org

Ons kantoor