Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances is onderdeel van JoHo en houdt zich voornamelijk bezig met internationale verzekeringen. Wij hebben gedurende de jaren veel kennis en ervaring opgedaan en gebruiken deze kennis om mensen te adviseren over verzekeringen.

We zijn onderdeel van de BONAPA, de Nederlandse Au pair branche organisatie die veel au pair bemiddelingsbureaus vertegenwoordigt.

Alle klanten die via ons een verzekering regelen kunnen na het afsluiten van de verzekering, van onze diensten gebruik blijven maken.

Additional dekking aanvragen

Medische All-in dekking aanpassen naar Additional

U sluit de ISIS Au pair verzekering altijd af met All-in dekking. Er is op dat moment nog geen Nederlandse basisverzekering en u kunt alle spoedeisende medische zorg verhalen op de ISIS Au pair polis. Denk aan een gebroken been of opname in een ziekenhuis. 

Nadat de Nederlandse basisverzekering is geregeld kunt u de All-in dekking laten omzetten in Additional.

Met Addtional is er dekking voor:

  • het eigen risico van de basisverzekering (zet die dus hoog)
  • spoedeisende medische zorg buiten Nederland die niet door de basisverzekering worden vergoed

U bespaart vanaf dat moment 25% op de ISIS Au pair premie. Let op dat de ISIS Au pair polis met Additional, geen vergoeding meer biedt voor spoedeisende tandheelkundige kosten.

Wanneer start de Additional dekking en lagere premie?

De korting zogezegd, start vanaf de eerstvolgende verzekeringsmaand.

Een voorbeeld om dit te verhelderen:

Uw au pair vertrekt op 03-09 naar Nederland. U laat de ISIS Au pair verzekering starten op 03-09 met All-in dekking. De verzekeringsmaand loopt van 03-09 tot en met 02-10, van 03-10 tot en met 02-11. Enzovoorts. 

Op 07-10 ontvangt u het polisblad van de Nederlandse basisverzekering. U vult onderstaand Additional aanvraagformulier in en voegt het polisblad basisverzekering toe met uw verzoek om Additional dekking. Die start vanaf de volgende verzekeringsmaand, te weten 03-11. Vanaf die datum geldt een nieuwe polis met Additional dekking. De dekking kan nooit met terugwerkende kracht worden aangepast. Dat betekent ook dat de korting niet met terugwerkende kracht kan worden gegeven.

Onderstaand formulier gebruiken om Additional aan te vragen

Dit formulier is bedoeld voor mensen die nu een ISIS Au pair polis hebben met All-in dekking en dit willen wijzigen naar Additional. Dit kan alleen als u op dit moment in het bezit bent van het polisblad van een Nederlandse basisverzekering voor uw au pair.

De Additional dekking en de korting, worden niet met terugwerkende kracht toegepast.

 

Contact

JoHo Insurances

Hoofdkantoor

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
Tel: +31 88 3214563 
E-mail: aupair@joho.org

Ons kantoor