Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances is onderdeel van JoHo en houdt zich voornamelijk bezig met internationale verzekeringen. Wij hebben gedurende de jaren veel kennis en ervaring opgedaan en gebruiken deze kennis om mensen te adviseren over verzekeringen.

We zijn onderdeel van de BONAPA, de Nederlandse Au pair branche organisatie die veel au pair bemiddelingsbureaus vertegenwoordigt.

Alle klanten die via ons een verzekering regelen kunnen na het afsluiten van de verzekering, van onze diensten gebruik blijven maken.

Is een Nederlandse basisverzekering verplicht?

Is de Nederlandse basisverzekering verplicht? Die vraag moeten we beantwoorden met "ja". Al is hier wel meer over te zeggen. Want niet alle overheidsinstanties lijken het hierover eens.

Wat is de grondslag voor deze verplichting?

De au pair is verplicht om een Nederlandse basisverzekering te hebben omdat ze door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt gezien als een werknemer. De reden hiervoor is volgens de SVB, dat de drie onderdelen van een arbeidsrelatie aanwezig zijn, te weten;

 • er is een gezagsverhouding tussen de au pair en het au pair gezin
 • er zijn afspraken m.b.t. het ontvangen van een vergoeding voor de werkzaamheden
 • bij de uitvoering volgt de au pair aanwijzingen op van het gastgezin

Dit is erg tegenstrijdig met de wijze waarop de IND de au pair beschouwd. Volgens de IND moet een au pair namelijk niet worden gezien als werknemer, maar is de au pair in Nederland als onderdeel van een culturele uitwisseling. Ondanks deze tegenstrijdige beoordelingen van "wat de au pair is", houden beide autoriteiten aan hun eigen oordeel vast. De SVB heeft (nog) niet besloten dat de verplichting voor de basisverzekering komt te vervallen.

Wat is wel en niet verzekerd met een basisverzekering? 

De au pair moet, conform wetgeving, dus een Nederlandse basis zorgverzekering hebben. Wij raden daarnaast ook een au pair verzekering aan, omdat de basisverzekering geen vergoeding biedt voor:

 • Medische kosten* tijdens de reis naar Nederland, eerste periode in Nederland en gedurende de reis terug naar huis;
 • Medische kosten* tijdens vakanties buiten Nederland;
 • Medische repatriering naar het thuisland bij ernstige ziekte of ongeval;
 • Repatriering van het stoffelijk overschot na overlijden;
 • Onvoorziene reiskosten bij overlijden/ernstige ziekte van familie van de au pair in het thuisland;
 • Particuliere aansprakelijkheid van de au pair,
 • Bagage
 • Ongevallen

De basisverzekering vergoedt echter ook bepaalde zaken die in de regel, niet door een au pair verzekering worden vergoed. Denk bijvoorbeeld aan;

 • kosten die te maken hebben met alcoholgebruik (of misbruik)
 • kosten die gemaakt worden voor een ziekte of kwaal die de au pair al heeft. Een concreet voorbeeld is insuline die de au pair moet gebruiken wegens diabetes.
 • controles m.b.t. een zwangerschap
 • behandelingen van psychische klachten door een psycholoog of psychiater

Naast de verzekeringsplicht, heeft de au pair soms ook baat bij de uitgebreide dekking die de basisverzekering aanbiedt.

Welke basisverzekering moet de au pair hebben?

Om eerlijk te zijn mag dit elke basisverzekering zijn. Wij raden een basisverzekering aan om u te helpen bij het maken van een keuze. Goede service en een lage premie vinden wij hierbij belangrijk. 

Wie betaalt de basisverzekering?

Voor zover wij weten is er geen regel die bepaalt of de au pair of het gezin de verzekering betaalt. Het mooiste is dat niemand hoeft te betalen voor de verzekering als de au pair zorgtoeslag ontvangt. In Nederland kan iemand zorgtoeslag krijgen van de Belastingdienst als het vermogen en inkomen laag is. In de regel komt elke au pair hiervoor in aanmerking, tenzij de au pair woont bij een één-ouder gezin. Neemt u contact met ons op als dit het geval is.

Nu direct regelen:

 • Wilt u de basiszorgverzekering regelen voor uw au pair? Bekijk dan onze informatiepagina.
 • Sluit de ISIS Au pair verzekering  af voor uw au pair vertrekt uit haar land van herkomst
 • Vraag nu vrijblijvend onze brochure aan over verzekeringen en wetgeving rondom au pairs in Nederland.

Contact

JoHo Insurances

Hoofdkantoor

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
Tel: +31 88 3214563 
E-mail: aupair@joho.org

Ons kantoor