Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances is onderdeel van JoHo en houdt zich voornamelijk bezig met internationale verzekeringen. Wij hebben gedurende de jaren veel kennis en ervaring opgedaan en gebruiken deze kennis om mensen te adviseren over verzekeringen.

We zijn onderdeel van de BONAPA, de Nederlandse Au pair branche organisatie die veel au pair bemiddelingsbureaus vertegenwoordigt.

Alle klanten die via ons een verzekering regelen kunnen na het afsluiten van de verzekering, van onze diensten gebruik blijven maken.

Zorgverzekering voor uw au pair

De Nederlandse basis zorgverzekering

De au pair wordt geacht een basiszorgverzekering te hebben als zij uw au pair is. Er zijn uiteraard tal van verzekeraars die dit aanbieden. Het maakt voor de invulling van de verzekeringsplicht niet uit welke basisverzekering de au pair heeft. 

Wij adviseren om te kiezen voor deze aanbevolen basisverzekering omdat deze verzekeraar: 

  • veel contracten heeft met zorgaanbieders zoals huisartsen en ziekenhuizen 
  • één van de voordelige aanbieders is 

Meer informatie over de aanbevolen basis zorgverzekering voor uw au pair

Eigen risico

We raden aan om de basisverzekering af te sluiten met het maximale vrijwillige eigen risico omdat hiermee de premie fors lager wordt. Heeft u de ISIS Au pair verzekering afgesloten, dan heeft u geen last van dit eigen risico. Die kosten kunt u declareren bij ISIS (zowel van het verplichte eigen risico als het vrijwillige eigen risico op de basiszorgverzekering). 

Er is één belangrijke reden om géén eigen risico te kiezen en dat is als er sprake is van een bestaande ziekte of aandoening. Is de au pair reeds ziek of heeft zij een bepaalde aandoening waardoor medicatie wordt gebruikt, neemt u dan contact met ons op voor advies hierover.

Contact

JoHo Insurances

Hoofdkantoor

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
Tel: +31 88 3214563 
E-mail: aupair@joho.org

Ons kantoor