Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances is onderdeel van JoHo en houdt zich voornamelijk bezig met internationale verzekeringen. Wij hebben gedurende de jaren veel kennis en ervaring opgedaan en gebruiken deze kennis om mensen te adviseren over verzekeringen.

We zijn onderdeel van de BONAPA, de Nederlandse Au pair branche organisatie die veel au pair bemiddelingsbureaus vertegenwoordigt.

Alle klanten die via ons een verzekering regelen kunnen na het afsluiten van de verzekering, van onze diensten gebruik blijven maken.

Ziektekosten of schade ISIS Au pair

ISIS AU PAIR VERZEKERING EN VRAGEN OMTRENT CORONA

We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft met betrekking tot de verzekering en het Corona virus.  Op deze pagina vindt u veel vragen en antwoorden over de ISIS Au pair verzekering en Corona gerelateerde vragen. 


Hieronder vertellen we u graag hoe u gebruik kunt maken van de vergoedingen en diensten die worden aangeboden door de ISIS Au pair verzekering.

Alarmcentrale bellen in een noodsituatie of bij hoge medische kosten

Moet uw au pair naar het ziekenhuis? Verwacht u dat er hoge medische kosten moeten worden gemaakt? Of is er sprake van terugkeer naar land van herkomst? Belt u dan de alarmcentrale en houd het polisnummer bij de hand. De alarmcentrale maakt een dossier aan van uw melding, het is raadzaam om het dossiernummer te noteren zodat u daar naar kunt refereren bij toekomstig contact. 

Het telefoonnummer van de alarmcentrale: +31 (0) 182 544 555
Dit nummer is 24 uur, 7 dagen per week beschikbaar.

Ziektekosten

Er is een aantal mogelijkheden, afhankelijk van de dekking en gebeurtenis.

All-in dekking

Dit is van toepassing als uw au pair (nog) geen basis zorgverzekering heeft. In dit geval kunt u spoedeisende medische zorg declareren bij de verzekeraar ISIS (onderdeel van De Goudse). Als uw au pair wél een basiszorgverzekering heeft, dan dient u de kosten eerst te declareren bij de Nederlandse zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar niet alle kosten vergoedt, dan kunt u de resterende bedragen declareren bij ISIS. Dit geldt ook voor het eigen risico dat geldt op de Nederlandse basiszorgverzekering.

Additional dekking

Als de Additional dekking van kracht is op de ISIS Au pair verzekering, dan heeft uw au pair een Nederlandse basiszorgverzekering. De Additional dekking van de Au pair verzekerin biedt vergoeding voor:

  • het eigen risico van de Nederlandse basisverzekering
  • spoedeisende medische kosten in het buitenland (dus buiten Nederland) die niet door de basisverzekering worden vergoed

De kosten moeten eerst worden ingediend bij de zorgverzekeraar van uw au pair. Vaak gaat dit ook automatisch via de zorgverlener, wanneer de huisarts of het ziekenhuis de rekeningen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar stuurt. Een deel van de kosten zal niet door de basiszorgverzekering worden vergoed vanwege het eigen risico. Het gedeelte dat onder het eigen risico van de basiszorgverzekering valt, kunt u verhalen op de Au pair verzekering.

Soms zijn er in 1 keer veel kosten gemaakt en loopt de rekening van het eigen risico hoog op, tot bijna 900 euro. U kunt dan bij het indienen van de declaratie aangeven dat de verzekeaar niet u dient te betalen, maar de vergoeding overmaakt aan de zorgverzekeraar. Dit dient u zelf aan te geven op het schadeaangifteformulier.

Tandartskosten

Deze kosten worden niet vergoed door de basisverzekering aangezien die dekking alleen geldt voor mensen jonger dan 18 jaar. U hoeft deze kosten dus niet eerst in te dienen bij de Nederlandse zorgverzekeraar. U mag de rekening, het schadeformulier en eventuele andere stukken direct naar de verzekeraar sturen. Let op dat het alleen gaat om spoedeisende tandheelkundige kosten en alleen als de All-in dekking van toepassing is op de Au pair polis.

Heeft u Additional dekking, dan kunt u bij ISIS geen vergoeding vragen voor tandheelkundige behandelingen.

Kaakchirurg?

Als uw au pair naar de kaakchirurg moet voor een operatie, dan vallen die kosten in de regel niet onder de dekking Tandartskosten. Neemt u in dit soort gevallen contact op met de Alarmcentrale.
 

Bagage Au Pair

Voeg de originele nota's toe van hetgeen schade heeft geleden of gestolen is. Heeft u geen nota’s, stuurt u dan andere ‘ bewijsstukken ‘ zoals foto’s, afschriften. Wordt bagage gestolen? Dan zal aangifte moeten worden gedaan en dient u het proces verbaal ook mee te sturen als u de declaratie indient.

Aansprakelijkheid

A. Het gastgezin stelt au pair aansprakelijk 
U dient een brief te sturen aan de verzekeraar waarin u aangeeft dat u de au pair aansprakelijk stelt voor geleden schade. In deze brief schrijft u o.a:

  • het polisnummer van de verzekering.
  • wat de toedracht is van de geleden schade (Wat is er gebeurd? Hoe is de schade ontstaan etc.)
  • wat de hoogte van de geleden schade is. Dit dient u aan te tonen aan de hand van aankoopnota of reparatie nota indien van toepassing.

B. Iemand anders stelt de au pair aansprakelijk 
De persoon die meent dat de au pair aansprakelijk is voor de geleden schade, dient een brief op te stellen waarin hij/zij aangeeft:

  • persoonlijke gegevens (naam, adres, contactgegevens, relatie tot de au pair)
  • wat er volgens hem/haar is voorgevallen
  • wat de toedracht is van de geleden schade (Wat is er beschadigd?)
  • wat de hoogte van de geleden schade is. Dit dient hij/zij aan te tonen aan de hand van aankoopnota of reparatie nota indien van toepassing.

Procedure voor het indienen van een claim

Declareren kan per email of per post gedaan worden. Download het schadeformulier. U kunt dit formulier digitaal invullen of printen en met de hand invullen.

Voeg de originele nota's toe. Indien u geen (originele) nota's hebt, verzamel dan zoveel mogelijk gegevens die betrekking op de schade hebben zoals de omschrijving van het product (met bijv. de details en het type product), details van de koop (waar en wanneer gekocht), de betaling (afschrijving van uw rekening of creditcard) en de diefstal of schade (politie- of schaderapport).

Declaratie per email

Indien u declareert per email dient u het ingevulde schadeformulier te ondertekenen en in te scannen. Daarnaast graag ook alle originele bonnen inscannen. Bewaar wel alle originele nota's, aangezien de verzekeraar het recht behoudt om deze op te vragen. Het email adres van de verzekeraar is: claims@goudse.com

Declaratie per post

Indien u declareert per post, maak dan voor zover mogelijk een kopie van de documenten die u naar de verzekeraar stuurt, soms raakt er namelijk wel eens iets kwijt bij de post. Stuur het ingevulde schadeformulier en alle originele nota's naar de verzekeraar. Het postadres van de verzekeraar is:

De Goudse Verzekeringen
T.a.v. ISIS / Schade-afdeling
Postbus 9
2800 MA Gouda
Nederland

Contact

JoHo Insurances

Hoofdkantoor

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
Tel: +31 88 3214563 
E-mail: aupair@joho.org

Ons kantoor