Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances is onderdeel van JoHo en houdt zich voornamelijk bezig met internationale verzekeringen. Wij hebben gedurende de jaren veel kennis en ervaring opgedaan en gebruiken deze kennis om mensen te adviseren over verzekeringen.

We zijn onderdeel van de BONAPA, de Nederlandse Au pair branche organisatie die veel au pair bemiddelingsbureaus vertegenwoordigt.

Alle klanten die via ons een verzekering regelen kunnen na het afsluiten van de verzekering, van onze diensten gebruik blijven maken.

Informatie over verzekeren van de au pair

Er zijn twee belangrijke verzekeringen voor uw au pair. U regelt dit in 2 stappen, waar wij u uiteraard bij kunnen helpen. In eerste instantie vraagt u de au pair verzekering aan, bij voorkeur voordat de au pair in Nederland is. Als de au pair in Nederland is, en ook ingeschreven bij de gemeente, dan heeft u 4 maanden de tijd om de basis zorgverzekering aan te vragen voor de au pair.

  1. Speciale au pair verzekering
  2. Basis zorgverzekering

Stap 1: vraag de speciale au pair verzekering aan

Wanneer aan te vragen? 

Het beste is om de au pair verzekering af te sluiten voor vertek van de au pair. Mocht dat om wat voor reden dan ook niet zijn gelukt, en de au pair is al in Nederland? Vraag de au pair verzekering dan alsnog zo snel mogelijk aan om te voorkomen dat ze onverzekerd is bij ziekte of ongeval.

Wat biedt de au pair verzekering meer, dan een basisverzekering? 

Een speciale au pair verzekering verzekert belangrijke zaken die niet onder de basisverzekering vallen. Denk aan onder andere de volgende dekkingen:

  • Medische kosten* tijdens de reis naar Nederland, tijdens verblijf in Nederland en gedurende de reis terug naar huis;
  • Medische kosten* tijdens vakanties buiten Nederland;
  • Medische repatriering naar het thuisland bij ernstige ziekte of ongeval;
  • Het eigen risico dat van toepassing is op de basisverzekering**
  • Repatriering van het stoffelijk overschot na overlijden;
  • Onvoorziene reiskosten bij overlijden/ernstige ziekte van familie van de au pair in het thuisland;
  • Particuliere aansprakelijkheid van de au pair, aanvullend op een lopende gezinsaansprakelijkheidsverzekering;
  • Bagage.

* Onvoorziene, medisch spoedeisende hulp als gevolg van ziekte of ongeval.

** Dit wordt aangeboden door de ISIS Au pair verzekering

 

Met het afsluiten van een au pair verzekering geeft u invulling aan de zorgplicht die u als gastgezin heeft ten op zichte van de au pair.

Wij adviseren u de ISIS Au pair verzekering af te sluiten. 

Stap 2: vraag de Basis Zorgverzekering aan voor de au pair

Wanneer aan te vragen?

De basisverzekering kan (en moet) pas worden aangevraagd indien de au pair in Nederland is, en ingeschreven bij de gemeente. Er is na inschrijving 4 maanden de tijd om dit (met terugwekende kracht) te regelen.

De Nederlandse basis zorgverzekering wordt ook wel basisverzekering genoemd. De kans is groot dat u deze zelf ook heeft. Ook de au pair is verplicht om een basisverzekering te hebben als zij in Nederland woont als au pair. Er zijn tal van verzekeraars die deze verzekering aanbieden. Wij bevelen u graag een basisverzekering aan. U kunt op de volgende pagina meer informatie vinden over deze verzekering en de verzekering ook afsluiten: Aanbevolen basiszorgverzekering.

Nu direct regelen:

Contact

JoHo Insurances

Hoofdkantoor

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
Tel: +31 88 3214563 
E-mail: aupair@joho.org

Ons kantoor