Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances is onderdeel van JoHo en houdt zich voornamelijk bezig met internationale verzekeringen. Wij hebben gedurende de jaren veel kennis en ervaring opgedaan en gebruiken deze kennis om mensen te adviseren over verzekeringen.

We zijn onderdeel van de BONAPA, de Nederlandse Au pair branche organisatie die veel au pair bemiddelingsbureaus vertegenwoordigt.

Alle klanten die via ons een verzekering regelen kunnen na het afsluiten van de verzekering, van onze diensten gebruik blijven maken.

Mijn verzekering: ISIS Au pair

Mijn verzekering

Als uw tussenpersoon zijn we bemiddelaar tussen de verzekeraar en u. Wij kunnen u uiteraard informeren over uw huidige polis (wat is er verzekerd, tot wanneer is de verzekering geldig) en we kunnen met u meedenken over eventuele aanpassingen. Sommige aanpassingen moeten worden overlegd met de verzekeraar, andere wijzigingen kunnen we namens u regelen. Hieronder vindt u een aantal aanpassingen terug. Bent u op zoek naar andere informatie, neemt u dan contact met ons op.

Verzekeringspolis

Wij versturen uw polis altijd per email. Mocht u deze toch niet hebben ontvangen of u wilt deze graag nogmaals ontvangen, vult u dan het polisnummer in, in het contactformulier. We komen er op terug bij u.

Verzekering verlengen

Als de au pair langer blijft dan de verzekerde periode op de polis aangeeft, dan kan de verzekering worden verlengd. Het is daarbij van belang dat u de verlenging aanvraagt voor de huidige verzekering eindigt. Let op; het betreft een aflopende verzekering dus verlengen gaat nooit automatisch en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. 

De maximale loopttijd van de verzekering kan nooit worden overschreden.

Wilt u de verlenging aanvragen, vult u dan het contactformulier in en vul het polisnummer in. Geeft u ook aan tot wanneer de verzekeriing kan worden verlengd.

Medische All-in dekking aanpassen naar Additional

U sluit de verzekering altijd af met All-in dekking. Er is op dat moment nog geen Nederlandse basisverzekering en u kunt alle spoedeisende medische zorg verhalen op de ISIS Au pair polis. Nadat de Nederlandse basisverzekering is geregeld kunt u de All-in dekking laten omzetten in Additional. U krijgt dan een korting van 25% op de ISIS Au pair premie. U vraagt dit aan door ons het polisblad van de basisverzekering toe te sturen. De korting start vanaf de eerstvolgende verzekeringsmaand.

Een voorbeeld om dit te verhelderen:

Uw au pair vertrekt op 3-09 naar Nederland. U laat de ISIS Au pair verzekering starten op 3-9 met All-in dekking. De verzekeringsmaand loopt van 3-9 tot en met 2-10. Enz.

Op 7-10 ontvangt u het polisblad van de Nederlandse basisverzekering. U vult het "Additional formulier" in met dit polisblad en het verzoek om een aanvullende dekking (Additional). Die start vanaf de volgende verzekeringsmaand, te weten 03-11. Vanaf die datum geldt een nieuwe polis met Additional dekking waarmee de au pair nog vergoeding heeft buiten Nederland (op vakantie) én voor het eigen risico. De korting wordt nooit met terugwerkende kracht verrekend.

Let op dat er met Additional geen vergoeding wordt gegeven voor tandheelkundige kosten.

Verzekerde aanpassen op de polis

Als u een nieuwe au pair krijgt, dan dient u een nieuwe polis aan te vragen voor de nieuwe au pair. Het is niet (meer) mogelijk om de verzekerde au pair aan te passen op uw huidige polis. U kunt de huidige verzekering wel laten stoppen, zie hiervoor "Restitutie aanvragen"

Restitutie aanvragen

Is de au pair eerder vertrokken dan was gepland, dan kunt u in sommige gevallen restitutie vragen van premie. Dit omdat de au pair is vertrokken of om een andere reden niet langer onder uw verantwoordelijkheid valt.

Voor we dit verzoek in behandeling kunnen nemen en door kunnen sturen naar de verzekeraar, hebben wij wat informatie van u nodig.

  • wanneer is de au pair vertrokken?
  • Wie is de referent van de au pair?  In veel gevallen betreft dit een Au pair agency of Au pair bureau, heeft u hier gebruik van gemaakt? In het geval u gebruik heeft gemaakt van een au pair bureau, dient het bureau ook akkoord te gaan met het beëindigen van de polis. U kunt het au pair bureau vragen om aan ons te laten weten per wanneer de verzekering moet worden beëindigd.

Indien u géén gebruik heeft gemaakt van een referent, au pair bureau, kunt u bewijs meesturen van het vertrek van de au pair? Bijvoorbeeld kopie ticket, boarding pass, pinbonnetje of een politierapport indien de au pair is "verdwenen". U mag dit bewijs aan ons mailen, naar info@johoinsurances.org

Voorwaarden voor premie restitutie (artikel 3.5 van de voorwaarden) zijn:

  • De verzekerde moet meer dan 1 maand eerder dan gepland teruggekeerd zijn naar het eigen land, of naar een ander gezin vertrokken zijn. Er wordt ook alleen premie teruggegeven over de gehele, ongebruikte maanden.

Over de eerste maand wordt geen restitutie verleend.

Contact

JoHo Insurances

Hoofdkantoor

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
Tel: +31 88 3214563 
E-mail: aupair@joho.org

Ons kantoor