Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances is onderdeel van JoHo en houdt zich voornamelijk bezig met internationale verzekeringen. Wij hebben gedurende de jaren veel kennis en ervaring opgedaan en gebruiken deze kennis om mensen te adviseren over verzekeringen.

We zijn onderdeel van de BONAPA, de Nederlandse Au pair branche organisatie die veel au pair bemiddelingsbureaus vertegenwoordigt.

Alle klanten die via ons een verzekering regelen kunnen na het afsluiten van de verzekering, van onze diensten gebruik blijven maken.

Mijn verzekering: OOM

Als uw tussenpersoon zijn we bemiddelaar tussen de verzekeraar en u. Wij kunnen u uiteraard informeren over uw huidige polis (wat is er verzekerd, tot wanneer is de verzekering geldig) en we kunnen met u meedenken over eventuele aanpassingen. Sommige aanpassingen moeten worden overlegd met de verzekeraar, andere wijzigigen kunnen we namens u regelen. Hieronder vindt u een paar aanpassingen terug, bent u op zoek naar andere informatie, neemt u dan contact met ons op.

Verzekeringspolis

Het polisblad wordt altijd per email verstuurd. Mocht u deze niet hebben ontvangen of u wenst deze nogmaals te ontvangen, laat het ons graag weten. Indien u vragen heeft over uw huidige verzekering dan horen we het ook graag. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.

Verzekering verlengen

Deze verzekering is zeer beperkt te verlengen. U kunt de verzekering eenmalig met maximaal 30 dagen verlengen. Kosten als gevolg van bestaande kwalen, klachten en/of lichamelijke aandoeningen worden vanaf de wijzigingsdatum uitgesloten van dekking.

Verzekerde aanpassen op de polis

Helaas is dit niet mogelijk. U kunt een nieuwe verzekering aanvragen  en restitutie vragen voor de huidige verzekering als de au pair eerder is vertrokken.

Restitutie aanvragen

Ja, u kunt de verzekering opzeggen. De verzekeraar beëindigt de polis per datum ontvangst van de opzegging (of indien gewenst later), met teruggave van te veel betaalde premie. Beëindigen met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Wilt u de polis stopzetten, stuurt u ons dan een email (info@johoinsurances.org) met vermelding van het polisnummer en de datum waarop de au pair is vertrokken.

Contact

JoHo Insurances

Hoofdkantoor

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
Tel: +31 88 3214563 
E-mail: aupair@joho.org

Ons kantoor