Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances is onderdeel van JoHo en houdt zich voornamelijk bezig met internationale verzekeringen. Wij hebben gedurende de jaren veel kennis en ervaring opgedaan en gebruiken deze kennis om mensen te adviseren over verzekeringen.

We zijn onderdeel van de BONAPA, de Nederlandse Au pair branche organisatie die veel au pair bemiddelingsbureaus vertegenwoordigt.

Alle klanten die via ons een verzekering regelen kunnen na het afsluiten van de verzekering, van onze diensten gebruik blijven maken.

Mijn verzekering: Allianz

Als uw tussenpersoon zijn we bemiddelaar tussen de verzekeraar en u. Wij kunnen u uiteraard informeren over uw huidige polis (wat is er verzekerd, tot wanneer is de verzekering geldig) en we kunnen met u meedenken over eventuele aanpassingen. Sommige aanpassingen moeten worden overlegd met de verzekeraar, andere wijzigigen kunnen we namens u regelen. Hieronder vindt u een paar aanpassingen terug, bent u op zoek naar andere informatie, neemt u dan contact met ons op.

Verzekeringspolis

Wilt u uw polisblad (nogmaals) ontvangen of heeft u een vraag over de dekking die wordt geboden? Gebruikt u het contactformulier en geeft u daarbij graag aan wat het polisnummer is.

Verzekering verlengen

Mocht de au pair nog bij uw gezin blijven na de datum die op het polisblad staat, dan kan de verzekering meestal verlengd worden. U kunt hiervoor een email sturen of het contactformulier gebruiken. We ontvangen graag het polisnummer van u en de nieuwe gewenste einddatum.

Verzekerde aanpassen op de polis

Helaas is dit niet mogelijk. U kunt een nieuwe verzekering aanvragen en restitutie vragen voor de huidige verzekering als de au pair minimaal een maand eerder is vertrokken.

Restitutie aanvragen

De opzegging van uw polis kunt u aan de verzekeraar doorgeven:

  • via het digitale mutatieformulier;
  • per e-mail aan ons met polisnummer naar info@johoinsurances.org. Stuurt u het verzoek per email, stuurt u dan graag een bewijs mee van het vertrek van de au pair (bijvoorbeeld kopie vervoersbewijs als een vliegticket).

Voorwaarden voor premie restitutie zijn:

  • De originele verzekering moet voor langer dan drie maanden zijn afgesloten.
  • De verzekerde moet meer dan 1 maand eerder dan gepland teruggekeerd zijn naar het eigen land, of naar een ander gezin vertrokken zijn. Er wordt ook alleen premie teruggegeven over de gehele, ongebruikte maanden.
  • Er is geen claim ingedien en u gaat dat in de toekomst ook niet doen.

 

Contact

JoHo Insurances

Hoofdkantoor

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
Tel: +31 88 3214563 
E-mail: aupair@joho.org

Ons kantoor