Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances is onderdeel van JoHo en houdt zich voornamelijk bezig met internationale verzekeringen. Wij hebben gedurende de jaren veel kennis en ervaring opgedaan en gebruiken deze kennis om mensen te adviseren over verzekeringen.

We zijn onderdeel van de BONAPA, de Nederlandse Au pair branche organisatie die veel au pair bemiddelingsbureaus vertegenwoordigt.

Alle klanten die via ons een verzekering regelen kunnen na het afsluiten van de verzekering, van onze diensten gebruik blijven maken.

Nederlandse instanties

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Een van de instanties waar een au pair gezin mee te maken krijgt is de IND. Iedere au pair, ongeacht of zij van binnen of buiten de EU komt, dient bij de IND bekend te zijn als au pair en dient derhalve via een erkend referent (au pair bemiddelingsbureau) in Nederland te verblijven. Deze regels maken deel uit van het Au pair beleid. Het niet naleven van het au pair beleid betekent o.a. een overtreding van de Vreemdelingenwet en het au pair gezin riskeert hiermee (enorm hoge) boetes. Indien u meer wilt weten over de wetgeving en het au pair beleid, verwijzen wij u graag naar de website van de IND. Daar worden alle details van het au pair beleid besproken. Wanneer u gebruik maakt van een erkend referent zal deze bemiddelende partij ook ervoor zorgen dat de komst van de au pair verloopt conform het beleid zoals dit wordt uitgevoerd door de IND. Heeft u nog geen au pair bureau gevonden, kijk dan even naar onze lijst met partners.
Sinds 2013 is nieuwe wetgeving van kracht (MOMI). In deze wet is de zorgplicht die het au pair bureau alsmede het gastgezin hebben richting de au pair vastgelegd. Zorgplicht betekent een verplichting om zorgvuldig om te gaan met de belangen van anderen, in dit geval de au pair. Het is de bedoeling dat de risico’s voor de au pair worden verkleind door meer bescherming te bieden. Daarom is in deze wet vastgelegd dat andere partijen (gastgezin en au pair bureau) een plicht hebben om goed om te gaan met de belangen van de au pair. 

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Alle au pairs in Nederland worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gezien als werknemers. De SVB meent dat de verhouding tussen u als gastgezin en de au pair moet worden beschouwd als een dienstverband omdat de 3 factoren van een dienstverband; gezagsverhouding, vergoeding en arbeid aanwezig zijn. Dit heeft als gevolg dat au pairs verplicht zijn om een Nederlandse basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten.
Aan de uitvoering van deze regelgeving zitten in praktijk een aantal haken en ogen en de dekking van een basisverzekering is niet volledig voor iemand die van buiten Nederland afkomstig is.

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Sinds 1 januari 2017 heeft het CAK enkele werkzaamheden overgenomen van het Zorginstituut Nederland.

Deze instantie heeft onder andere de taak om te controleren of iedereen voldoet aan de verzekeringsplicht. Met andere woorden, of iedereen die een basisverzekering moet hebben, ook daadwerkelijk is verzekerd met de basisverzekering. Indien er geen basisverzekering is geregeld voor de au pair, kunt u een brief krijgen van het CAK. Zij zijn bevoegd om boetes te geven als mensen niet voldoen aan hun verzekeringsplicht. 

Wie is verantwoordelijk voor de au pair?

In de MOMI (wetgeving Modern Migratiebeleid) is vastgelegd dat zowel het gastgezin als au pair bureau, zorgplicht hebben voor de au pair. Dit betekent dat zij moeten zorgen voor de belangen van de au pair en haar welzijn. Ook dienen de partijen de au pair goed te informeren over haar rechten en plichten. Deze ruime (vage zogezegd) omschrijving van de zorgplicht van au pair gezin en au pair bureau maken het wat lastig om bovenstaande vraag eenduidig te beantwoorden. Daarom worden onderlinge afspraken vaak ook vastgelegd door het gastgezin en bemiddelingsbureau. Daarnaast zullen, op het moment dat er geen verzekering is en er wel kosten moeten worden gemaakt, het gezin en het bureau zich moeten inspannen om te zorgen voor de au pair. U moet er rekening mee houden dat u als gastgezin te maken kunt krijgen met deze kosten.

Contact

JoHo Insurances

Hoofdkantoor

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
Tel: +31 88 3214563 
E-mail: aupair@joho.org

Ons kantoor