Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances is onderdeel van JoHo en houdt zich voornamelijk bezig met internationale verzekeringen. Wij hebben gedurende de jaren veel kennis en ervaring opgedaan en gebruiken deze kennis om mensen te adviseren over verzekeringen.

We zijn onderdeel van de BONAPA, de Nederlandse Au pair branche organisatie die veel au pair bemiddelingsbureaus vertegenwoordigt.

Alle klanten die via ons een verzekering regelen kunnen na het afsluiten van de verzekering, van onze diensten gebruik blijven maken.

Nederlandse Basiszorgverzekering

Hoe regel je een Nederlandse basisverzekering? Laten we beginnen te zeggen dat iedere basisverzekering voldoet aan de eisen omdat de inhoud van de verzekering wordt bepaald door de overheid.

Wat is een basisverzekering?

De basisverzekering is een zorgverzekering die verplicht is voor de meeste inwoners van Nederland. Het doel van de verzekering is om de nodige zorg aan te bieden met behandeling van kwalen als uitgangspunt. Het verzekert het merendeel van de Nederlandse inwoners van een dekking voor alle essentiële zorg. Dit systeem is ingevoerd in januari 2006 en jaarlijks bepaalt de Nederlandse overheid wat er onder de dekking valt en wat het jaarlijks verplicht eigen risico is. De basisverzekering is onderdeel van het totale stelsel van Sociale Zekerheid en deelname hieraan is niet een keuze. Je bent ofwel verplicht om verzekerd te zijn, of je hebt er geen recht op.

Een au pair moet conform de regelgeving van de SVB, een Nederlandse basisverzekering hebben.

Wat is een eigen risico?

Eigen risico betekent dat de verzekeraar geen vergoeding geeft zolang de kosten lager zijn dan het eigen risico.  Bij voorbeeld: er geldt een eigen risico van 200 euro per jaar. In januari en maart bezoek je een dokter en de kosten zijn 50 euro per behandeling. In totaal heb je dus 100 euro kosten. Dit is lager dan het eigen risico: de verzekeraar trekt 100 euro af van het eigen risico en zal niet betalen. In augustus heb je een operatie nodig die 400 euro kost. Na het inhouden van het eigen risico dat nog over was, zal de verzekeraar 300 euro vergoeden. In andere woorden, totdat je het eigen risico hebt opgemaakt, zal de verzekeraar niet vergoeden.

Gecontracteerde zorgverleners

Er zijn veel verzekeraars die de basisverzekering aanbieden. Grofweg zijn er 2 opties:

  1. Zogenoemde restitutie polissen. Dit houdt in dat je kunt kiezen naar welke zorgverlener is gaat voor behandeling. De premie van dit soort verzekeringen is hoger omdat je betaalt voor die keuze vrijheid.
  2. Een zogenoemde natura polis. In dit geval heb je geen volledig vrije keuze van zorgverlener maar betaal je minder premie. De reden is simpel, de verzekeraar maakt deals met verschillende zorgverleners (zoals ziekenhuizen, huisartsen, therapeuten) en spreekt prijzen af met hen. Op deze manier verlagen zij de kosten die kunnen worden gemaakt voor behandelingen. Daarom is het van belang om gebruik te maken van deze zorgverleners zodat je kunt profiteren van de afgesproken prijzen. Als je geen gebruik maakt van de gecontracteerde zorgverleners dan is de verzekeraar niet verplicht om het volledige bedrag te vergoeden. Uiteraard is deze regel niet van toepassing als het gaat om spoedeisende hulp, bijvoorbeeld wanneer een ambulance je naar het dichtstbijzjnde ziekenhuis brengt.

Ik heb nog geen basisverzekering. Welke moet ik kiezen?

Lees meer over de basisverzekering die wij aanraden aan au pairs

Contact

JoHo Insurances

Hoofdkantoor

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
Tel: +31 88 3214563 
E-mail: aupair@joho.org

Ons kantoor