Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances is onderdeel van JoHo en houdt zich voornamelijk bezig met internationale verzekeringen. Wij hebben gedurende de jaren veel kennis en ervaring opgedaan en gebruiken deze kennis om mensen te adviseren over verzekeringen.

We zijn onderdeel van de BONAPA, de Nederlandse Au pair branche organisatie die veel au pair bemiddelingsbureaus vertegenwoordigt.

Alle klanten die via ons een verzekering regelen kunnen na het afsluiten van de verzekering, van onze diensten gebruik blijven maken.

Corona en ISIS Au pair verzekering

ISIS Au pair verzekering en Corona: Is er dekking voor Corona gerelateerde kosten? 

 

All-in dekking
De All-in dekking voor Geneeskundige kosten vergoedt maximaal 4 maanden nadat de au pair is aangekomen in Nederland spoedeisende medische kosten gerelateerd aan het Coronavirus (Covid-19). In die 4 maanden dient de voor au pairs wettelijk verplichte Nederlandse basisverzekering te worden afgesloten. Als er na 4 maanden na aankomst nog geen basisverzekering actief is, vervalt deze dekking voor kosten die te maken hebben met het Coronavirus (COVID-19). Vanaf het moment dat de basiszorgverzekering actief is, is ook de dekking voor Covid-19 weer van toepassing.

 

Additional dekking
Zodra de basiszorgverzekering actief is, kan op verzoek de dekking worden aangepast naar Additional. Met deze Additional dekking voor Geneeskundige kosten biedt deze verzekering aanvullend op de basisverzekering een vergoeding voor het Eigen risico dat van toepassing is op de Nederlandse basisverzekering. Dit geldt ook als het eigen risico wordt gebruikt voor zorg gerelateerd aan het Coronavirus en COVID-19. De dekking voor Corona gerelateerde kosten is ook op de Rubriek "Buitengewone kosten" van toepassing.

 

Nederlandse basiszorgverzekering
Het is dus van belang dat de au pair binnen 2 maanden een Nederlandse basisverzekering heeft geregeld, dan is en blijft de au pair goed verzekerd voor medische kosten en eventuele repatriëring, ook wanneer deze te maken hebben met het Coronavirus (COVID-19). Mocht het onverhoopt langer duren dan 2 maanden om dit te regelen, neem dan contact met ons op.

 


Is er tijdens de looptijd dekking voor de volgende kosten:

Spoedeisende medische kosten als gevolg ziekte ontstaan tijdens de looptijd, waaronder covid-19, voor:

 • Huisarts
 • Medicijnen
 • Ambulance
 • Ziekenhuis (incl IC)
 • Extra reis- en verblijfskosten als gevolg van het fysiek niet kunnen reizen.
 • Zie voorgaande mbt de vereisten wat betreft de NL basiszorgverzekering.

Er is geen dekking voor onder meer de volgende kosten:

 • Quarantaine kosten.
 • Preventieve vaccinaties.
 • Preventieve en controle tests.
 • Reis- en verblijfskosten ivm het niet mogen reizen ivm ontbreken of positieve test.
 • Reis- en verblijfskosten ivm het niet willen of mogen reizen vanwege het covd-risico of een overheidsadvies.

 


Veel gestelde vragen

 • Mijn au pair is nog thuis en zal wegens het Corona virus niet meer naar Nederland komen. Ik heb wel allerlei kosten gemaakt zoals een ticket en wil deze annuleren. 
  Dit soort kosten zijn helaas niet verzekerd op de Au pair verzekering.

 

 

 • De au pair is in Nederland en wil wegens het Corona virus in Nederland eerder naar huis. Er moeten extra kosten worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de au pair naar huis kan. 
  Dit soort extra kosten zijn niet verzekerd door de Au pair verzekering. 

 

 • Vaccinatie en een preventieve / controle corona-test
  Dit soort extra kosten zijn niet verzekerd door de Au pair verzekering. 

 

 • Stel dat mijn au pair bericht krijgt dat een eerste of tweede graad familielid is overleden, wat doe ik dan? 
  Dan mag de au pair terug naar huis voor de uitvaart. De Alarmcentrale regelt het extra vervoer in dit soort gevallen. Deze dekking geldt ook als het familielid is overleden en besmet was met Corona (COVID-19). Bel in dit soort gevallen de Alarmcentrale, telefoonnummer is +31 (0) 182 544 555.

 

 • De au pair moet worden opgenomen in een ziekenhuis en is besmet met Corona. Worden de medische kosten vergoed?  
  De spoedeisende medische zorg is verzekerd mits de All-in dekking actief is. 
  Heeft u Additional dekking, dan moet de au pair gebruik maken van de Basiszorgverzekering. U kunt wel het eigen risico van de basisverzekering verhalen op de Au pair verzekering. 

 

 • Mijn au pair is tijdens het Au pair programma-opname op reis gegaan naar een ander land dan Nederland. Tijdens die reis is zij ziek geworden en ze moet worden opgenomen in een ziekenhuis. Worden de medische kosten vergoed? 
  Met All-in dekking worden de medisch onvoorziene kosten gedekt. 
  Met Additional dekking worden de medisch onvoorziene kosten gedekt die niet betaald worden door de Nederlandse basisverzekering. 
  Voor zowel All-in als Additional dekking geldt dat de medische kosten ten gevolge van het Coronavirus zijn niet gedekt als iemand reist naar een gebied waarvoor het ministerie de code oranje of rood heeft afgegeven (zie het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken).

 

 • De au pair is nog thuis en heeft de komst naar Nederland afgezegd. Ik heb al wel een Au pair verzekering voor haar geregeld die nu niet meer nodig is. Kan ik de verzekering annuleren? 
  U kunt deze verzekering annuleren omdat de au pair niet meer komt, dit is geen probleem. U krijgt de premie van ons terug. U moet ons wel informeren voor de geplande startdatum van de verzekering. 

 

 • De reisplannen van de au pair zijn aangepast wegens Corona en ik moet een vlucht omboeken en daarvoor extra kosten maken. 
  Deze extra kosten zijn niet gedekt op de Au pair verzekering. 

 

 • De au pair is in Nederland en heeft de terugreis naar huis moeten verschuiven. De au pair blijft daardoor langer in Nederland en moet extra kosten maken om in Nederland te kunnen verblijven. Worden de verblijfkosten vergoed?  
  Extra (verblijf)kosten om deze reden zijn niet gedekt op de au pairverzekering. 

 

 • De au pair is in Nederland en heeft de terugreis naar huis moeten verschuiven. De au pair blijft daardoor langer in Nederland. Blijft zij verzekerd? 
  Indien de au pair langer blijft dan op de polis staat vermeld, kunt u een verzoek indienen voor het verlengen van de au pair verzekering. U kunt dit verzoek indenen VOORDAT de au pair verzekeirng afloopt, om te voorkomen dat de au pair onverzekerd is. 

 

 • Door Corona maatregelen kan de au pair geen verblijfsvergunning ophalen en die is nodig om in te schrijven bij de gemeente. 
  Er kan een spoedafspraak worden gemaakt bij de IND voor het ophalen van de verblijfsvergunning. Hiervoor belt u het IND loket. Na het ophalen van de verblijfsvergunning kan de au pair zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is raadzaam om al te informeren hoe het inschrijven verloopt in uw gemeente. Dit verschilt namelijk per gemeente en verloopt veelal via een afspraak. 
  Na het inschrijven in de BRP is het de bedoeling dat de au pair een aanvraag doet voor een basiszorgverzekering

 


Laatste aanpassing dinsdag 17 november 2020

Contact

JoHo Insurances

Hoofdkantoor

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
Tel: +31 88 3214563 
E-mail: aupair@joho.org

Ons kantoor